Настао је у Повљи, на Брачу, око 1184, то је вапненац дужине 124 цм и ширине 22 цм. Чува се у Сплиту −, у Музеју хрватских археолошких споменика, док се копија налази у Шкрипу, у Брачком музеју.

Поваљски праг је најстарији писани споменик на хрватском језику на Брачу. То је надвратник самостанске цркве Јована Крститеља у Повљима, на којем је мајстор Радоња, најстарији познати именом мајстор у Хрвата,око 1184.уклесао овај ритмизирани текст:

одломак из Поваљског записа


Ја мајстор Радоња
сазидах ова врата Бога
Господина ради и да будем дијелником
ове цркве
Цркви Светога Ивана кнез
Бречко хтио је бити
дијелником и даде јој земље
по Концу”

Поваљски праг је натпис писан хрватском ћирилицом (босанчицом), подељен је крстом на два дела. Лево је обавештење мајстора Радоње да је саградио црквена врата, а десно обавештење да је кнез Бречко даровао земљу дотичној цркви. Запис је састављен у стиховима. Ови подаци се наводе и у Поваљској листини.
Праг је писан ћириличким словима и настао је на острву Брачу, где то писмо, осим у Повљима, није оставило трагова. Праг је служио као надвратник над улазом у цркву Бенедиктинског реда.