Александра Корда-Петровић: Чешка историја на српским позорницама деветнаестог века, стр. 253-281. У: Зборник Од Мораве до Мораве II – из историје чешко-српских односа, Матица српска у сарадњи са Матицом моравском, Нови Сад, 2011.

Верица Копривица – Катарина Митришевић-Штепанек: Настава чешког језика на Филолошком факултету у Београду, стр. 397-404. У: Зборник Од Мораве до Мораве II – из историје чешко-српских односа, Матица српска у сарадњи са Матицом моравском, Нови Сад, 2011.

Приредио: Марко Марковић, Филолошки факултет Универзитета у Београду