ТАМАШ,  Јулијан, Украјинска књижевност између истока и запада, Нови Сад, 1992.

ПОПОВИЋ, Људмила, Путеви модерне украјинске поезије, Савременик плус, 1993, 3−4, стр. 60−72.

ПОПОВИЋ, Људмила, Иван Франко − синтеза националног и европског, Књижевна реч, Београд, 1993, XXIII, 437, стр. 13−14.

ПОПОВИЋ, Људмила, Поетски и метатекстуелни хронотоп у новели В. Стефаника „Пут”, Зборник Матице српске за славистику, 1994, 46−47, стр. 213−218.

ПОПОВИЋ, Људмила, Љубав и смрт у песништву Десанке Максимовић и Лесје Украјинке, Књижевна историја, 1997, 101, стр. 71−83.

ПОПОВИЋ, Људмила, Украјински покрет шездесетих и његова рецепција у Србији, Зборник Матице српске за славистику, 1997, 52, стр. 139−149.

ПОПОВИЋ, Људмила, Украјинистика у Србији: традиција и перспективе. Изучавање словенских језика, књижевности и култура у инословенској средини. Београд, 1998, стр. 336−346.

ПОПОВИЋ, Људмила, Десанка Максимовић и књижевни покрет 60-их у Украјини. Дело Десанке Максимовић у токовима српске и светске књижевности. Београд, 2000, стр. 75−86.

ПОПОВИЋ, Људмила, Олександар Довженко и његов мит Украјине, Зборник Матице српске за славистику, 2001, 61, стр. 80−95.

СИБИНОВИЋ, Миодраг, У инат ветровима (Уз нове преводе из савремене украјинске поезије, осврт на српско-украјинске везе у 18,19. и 20. веку), Савременик плус (Београд), 1993, бр. 3/4, стр. 44−48.

СИБИНОВИЋ, Миодраг, Украјински писци о Десанки Максимовић, Политика (Београд), 1993. Културни додатак бр. 2, стр. 15.

СИБИНОВИЋ, Миодраг, „Ког ће вам врага ти ћесари?” (Поводом 180-е годишњице Тараса Шевченка), Књижевне новине (Београд), 1994, 15. март, стр. 6.

СИБИНОВИЋ, Миодраг, Велики песник Украјине. Сто осамдесет година од рођења Тараса Шевченка, Политика (Београд), 1994, бр. 28887, Културни додатак бр. 51, стр. 18.

Преводи

Звуци украјинске лире. Превод с украјинског песника 20. века: М. Семенко, ИнтерференцијаГрадски парк; М. Руденко, Лотос; И. Драч, Ждребе; М. Винхрановски, Хајдемо у вртДа вам откријем; Б. Олијник , Долазак (одломак); Х. Свитлична, Чернобиљске шуме; Б. Бојчук, Гледај у лица мртвих песника; Б. Рубчак, Захтевам сва своја права; И. Малкович, Сваког дана; Н. Кирјан, Прокрустови срећници (прев. М. Сибиновић); Василь Голоборођко, Микола Воробјов, Игор Римарук, Игор Андрухович, Песме (прев. Љ. Поповић), Савременик плус (Београд), 1993, бр. 3/4, стр. 49−58;

Украјинске поетске паралеле: Aнонимни писац с краја 16. века, Просјачка жалба Богу; Анонимни песник 17. в, Чување од јереси; Анонимни песник 17. в,  О кнезу таме;  Лазар Баранович,  Широм Украјине све саме рујине; Без мира нема мира; Мач земљу резнув, у земљи огрезну; Иван Величковски, Минути свагда заједно, Ехо; Григориј Сковорода, Сваки град своје обличје носи; И. Драч, Крила; В. Кордун, Славија (одломак), Негде је пала киша, Даљина пута, Српски књижевни гласник, 1993, бр. 7−8, стр. 35−43 (прев. М. Сибиновић); Иван Франко, Сонет, Ништа не тајих ја пред тобом, Сикстинска мадона, Од чега песма живи, Идеалисти, Кад су у сонет Данте и Петрарка, Што ми долазиш ту?, Књижевна реч, 1994. год, бр. 437 (25.април), стр.13, (прев. М. Сибиновић); Тарас Шевченко, Зачарана и друге песме, Књижевне новине, 1994. год, бр. 882, стр. 6, (прев. М. Сибиновић); Тарас Шевченко, Широки Дњепар стење, пати, Политика, 1994, бр. 28887, Културни додатак 51, стр. 18, (прев. М. Сибиновић); Роман Лубкивски, Хроника једне недеље; Убога земљо богата; Тај лишћа пад. Песници Десанки, Ваљево, 1998, стр. 69−72. (прев. Љ. Поповић); Шевченко, Франко, Малањук, Хучи Дњепар широки, избор, превод и коментари Лука Хајдуковић, Београд, 1999.

Приредила: Наташа Аћимовић, Филолошки факултет Универзитета у Београду