Universidad Estadual de Campinas – Бразил

На овом универзитету славистика је присутна само у виду руског језика у оквиру Центра за стране језике.  Наиме, курс се састоји од 6 нивоа, односно, 6 семесестара. Издвајам почетни LA115 (http://www.cel.unicamp.br/index. php/graduacao/disciplinas).

Часови се деле на праксу (4 часа недељно) и теорију (4 часа недељно) – укупно 60 сати.  Студент је положио испит са оценом 5,0.  Цео курс носи 4 бода.

Циљ овог почетног курса је:

– стицање способности писања на руском

– стицање знања основног вокабулара

– стицање способности формирања једноставних реченица и кратких дијалога на руском

 Програм

– руски алфабет

– увод у фонетику руског језика

– просте реченице

– структура реченице (субјекат и објекат)

– падежи: номинатив и акузатив

– род именица

– основна правила грађења множине именица

– основни бројеви

– прилози за начин и место

– прелазни и непрелазни глаголи

– дани у недељи

– месеци

– грађење имена у руском

– генитив

 

Методологија

 

  1. Интерактивна настава
  2. Материјал који се користи:

– аудио-снимци на којима студенти могу чути изговор руских гласова и речи

– аудио-снимци са фолклорном музиком (упознавање са руском културом)

– краткометражни анимирани видео-снимци (учење вокабулара)

  1. Додатни извори: www.weborama.fm

www.gramota.ru

www.rutube.ru

Испити

На овом нивоу ради се четири теста: две провере писменог и две усменог изражавања.

Литература

  1. Esmantova, T. (2010). Русский язык: 5 элементов. Учебник. Уровень А1 (Língua russa: 5 elementos Manual. Nível A1). São Petersburgo: Zlatoust.
  2. Stariets, S., Feershtein, E. (2003). Dicionário Português – Russo. Lisboa, Ulmeiro.
  3. Tcheremissina, N., Davlietkeldseva, A. (2005). Русский язык как иностранный. Русские глаголы (Língua russa para estrangeiros. Verbos russos). Moscou: Flinta/Naúka.
  4. Voinova, N. (2003). Dicionário Russo Português. Lisboa, Ulmeiro.
  5. Pehlivanova, K., Lebedeva, M. (2007). Грамматика русского я зыка в упражнениях (Gramática ilustrada da língua russa). Moscou: Russki iazik.
  6. Javronina, S., Shirochenskaya, A. (1987). El russo em ejercicios. Moscú: Russki iazik.

Предавачи:

  1. Prof. Nivaldo dos Santos (доцент и управник катедре)

Закључак

Радећи овај семинарски дошла сам до закључка да латиноамерички универзитети пружају веома мало могућности за студије како славистике тако и србистике, што ме је прилично заинтригирало.  Преостаје једино нада да ће будући дипломирани филолози са наших простора успети да бар на неки начин допринесу ширењу словенске културе и језика и на подучје Латинске Америке.

Приредила: Нела Чуле, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор: http://www.cel.unicamp.br/