Биљана Сикимић је рођена 17. јуна 1956. године у Београду. Она је виши научни сарадник Балканолошког института САНУ у Београду.

Школовала се у Београду. Шпански језик је завршила 1979. године на Филолошком факултету, а након годину дана и Румунски језик и књижевност. У периоду од 1982. до 1987. радила је као преводилац у савезним и покрајинским органима управе у Новом Саду и Београду. Након тога, до 2001. године радила је као истраживач на Институту за српскохрватски/српски језик САНУ на пројекту Етимолошког речника српскохрватског/српског језика, чији је руководилац био велики српски филолог академик Павле Ивић. Од 2001. године ради на Балканолошком институту САНУ. У периоду 2002−2005. била је руководилац пројекта Етнолингвистичка и социолингвистичка истраживања избеглица и мултиетничких заједница на Балкану, а потом је била руководилац пројекта Етничка и социјална стратификација Балкана.

           Биљана Сикимић се бави научним областима као што су: балканологија, етнолингвистика, антрополошка лингвистика, језик фолклора и етимологија. Објавила је преко 100 научних радова, монографију Етимологија и мале фолклорне форме (1996), и две коауторске монографије Огледна свеска етимолошког речника српског језика (1998) и Румунске верске заједнице у Банату, Прилог проучавању мултиконфесионалности Војводине (2011). Уредник је тематских зборника радова: Скривене мањине на Балкану (2004), Избегличко Косово (2004), Живот у енклави (2005) и многих других. Учествовала је на преко 20 конгреса и конференција у Србији, као и у Русији, Румунији, Бугарској, Јапану и тако даље. Члан је комисије САНУ за проучавање живота и обичаја Рома, Одбора историјских наука САНУ и представник је Србије у Балканској лингвистичкој комисији при Међународном славистичком комитету.

Члан је Уређивачког одбора бројних научних часописа, попут: Лингвистичке актуелности, Кодови словенских култура и других. Биљана Сикимић се такође бави различитим теренским етнолингвистичким истраживањима у земљи и иностранству. Поседује знање бројних језика, активно говори шпански, румунски, енглески, руски, италијански и друге језике.

Приредила: Кристина Сировица, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор: sr.wikipedia.org