Мр Весна Ломпар, асистент, рођена је 6. децембра 1963. у Шапцу, где је завршила основну и средњу школу. На Групу за српскохрватски језик и југословенске књижевности Филолошког факултета у Београду уписала се 1983, а дипломирала 1987. На истом факултету магистрирала је 1991. На Катедри за јужнословенске језике и општу лингвистику Филолошког факултета у Београду изабрана је 1987. за асистента-приправника за предмет Савремени српски језик. Године 1992. добила је звање асистента, а 2006. доцента. Бави се савременим српским језиком и српским језиком као страним.

Говоримо српски, Уџбеник српског језика за странце, Београд, 2001, 2002, 2004, (коаут.).

„Неке језичке особине романа Калуђер и Хајдук Стојана Новаковића”, ЗбМСС, 1991, 41, 155-161; „Обележена лексика у драми „Развојни пут Боре Шнајдера” Александра Поповића”, СЈ, 1996, 1-2, 175-181; „Библиографија радова професора Живојина Станојчића”, СЈ, 1996, 1-2, 7-12; „Библиографија радова из морфологије и творбе речи” (1950-2000), НЈ, 2000, 33, 3-4, 159-193 (коаут.).

„Заменице са префиксом и- у српском језику”, 26/2, 155-163; „Статус и класификација речци у сербокроатистичким граматикама”, 27/2, 239-246; „Дистрибуција конкурентних падежних наставака именица према сербокроатистичким граматикама и речницима”, 29/1, 161-175.

Приредила: Александра Гецић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

  • Википедија
  • Анали Филолошког факултета
  • Сајт Филолошког факултета