Време и судбине, Милосав Бабовић – Ленто Београд, 2004; 432+391 страна

Милосав Бабовић (1921–1997) – на Катедри за руски језик Филолошког факултета у Београду од 1950. ради као асистент, а 1960. постаје доцент за руску књижевност. Поред делатности професорâ руске књижевности Миле Стојнић, Миодрага Сибиновића и Миливоја Јовановића, рад Милосава Бабовића изузетно је значајан за русистику седамдесетих година. Године 1973. и 1975. био је председник Славистичког друштва.
Дела: Достојевски код Срба  (1961), Руска књижевност деветнаестог века (1971), Наслеђе естетичке и књижевно-критичке мисли Белинског  (1975),  Његош и следбеници (1993), Време и судбине

Приредила: Сара Ромић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор: Предраг Пипер: „ Мемоаристика и историја славистике“