Данко Шипка је рођен у Бањалуци 1962. године.

Студије југославистике завршио је на Филозофском факултету у Сарајеву. Магистратуру (1987) и докторат лингвистике (1989) стекао је на Филолошком факултету у Београду. Други докторат (из психологије) одбранио је на Институту за психологију Пољске академије наука у Варшави (1998). Завршио је и магистарске студије и одбранио магистарски рад из русистике на Универзитету Адама Мицкјевича у Познању, у Пољској (1998), где је стекао и пољску хабилитацију у области славистике (1999), тетитуларну (председничку) професуру (2010), којом га је одликовао Броњислав Коморовски,  председник Републике Пољске.

Аутор је више од 200 научних, стручних радова и приказа на српском, енглеском, немачком и пољском језику. Шипка је главни уредник америчког часописа  ретко предаваних страних језика (Journal of Less Commonly Taught Languages), један од уредника српског часописа Лингвистичке актуелности, те један од уредника немачког часописа Јужна славистика онлајн  (SüdslavistikOnline ).

У својству консултанта или рецензента учествовао је у преко десет лексикографских или лексиколошких публикација.

Бави се и преводилачким радом у домену лингвистике. Публиковано му је више превода с енглеског и пољског, од којих посебну вредност има превод књиге Приручник лексикографије (Сарајево, 1991).

Главна подручја научног интересовања професора др Шипке су лексикологија и лексикографија, с изразитим утицајем психолингвистике и когнитивне лингвистике, затим контрастивно проучавање словенских језика, језичка психометрија, посебно компјутерска лингвистика. У овој последњој области остварује живу међународну сарадњу: био је консултант Компјутерске лабораторије Универзитета државе Нови Мексико, Универзитета Илиноиса, Универзитета Мериленда (САД), фирмама Maicrsoft, Inxight, Glyph, Multilingual Solutions, Comprehensive Language Center, Multilingual Research and Management, McNeil Technologies, Hippocrene, Glyph, Franklin Electronic Publishers, Avant Assessment, Buttler Hill (САД); консултант и главни лексиколог фирме  Translation Experts из Лондона. Коаутор је система за аутоматско превођење Neuro Tran.

Објавио је двадесет  једну књигу као и Савремени енглеско-српски и српско-енглески речник.

Приредила: Јована Живковић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор:

http://www.beogradskisajamknjiga.com/active/sr-latin/home/levi_meni/gosti_iz_inostranstva/danko_sipka.html