Богдан Дабић је рођен 1935. године у Бискупићима (Високо). Гимназију је завршио у Високом (1955), студије на Филозофском факултету у Сарајеву и у Кракову. Најпре је дипломирао на Катедри за српскохрватски језик и књижевност,  потом на Одсеку за руски језик.

Три године је био гимназијски наставник у Високом, затим лектор-акцентолог на Радио Сарајеву (1963−1966). Од 1966. до 1969. био је лектор у Букурешту, потом две године у Прагу на Карловом универзитету.

Од 1970. ангажован је као асистент за упоредну граматику и старословенски језик на Филозофском факултету у Сарајеву (Одсек за славистику). Од 1991. до 1995. био је гостујући професор у Инзбруку (Аустрија). Од 1998. је научни саветник у САНУ ( Институт за српски језик ).

Бави се упоредном славистиком, лексикологијом, дијалектологијом и теоријом превођења.

Приредила: Јована Живковић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор: Библиографски речник; МСЦ 1971-2000, Београд 2005