Драго Ћупић је рођен 1932. године у Загарачу, код Даниловграда. Био је српски лингвиста и дугогодишњи директор и научни саветник Института за српски језик САНУ.

По завршетку ниже гимназије и Учитељске школе у Никшићу почео је да ради као учитељ, али је уз рад студирао и завршио Филозофски факултет у Београду, одсек за Српски језик и књижевност, где је и докторирао 1975. г. с темом Говор Бјелопалића. Од 1. јуна 1979. године постаје директор Института за српски језик САНУ. Ту је прошао научни пут од научног сарадника до највишег научног звања – научног саветника.

Научно дело Драга Ћупића је велико и разноврсно. Он је дао значајне резултате у следећим областима науке о српском језику: дијалектологија, ономастика, савремени српски језик и историја српског језика. Као дијалекотолог посебно се истакао монографијом Говор Бјелопавлића. Родном Загарачу одужио се Речником говора Загaрача, који је урадио заједно са сином Жељком Ћупићем. Драго Ћупић је дао посебан допринос изучавању проблематике савременог српског језика, језичке норме и језичке културе. Писао је популарне чланке за најширу културну јавност ради подизања нивоа језичке културе. Из те области он је са Егоном Фекете и Богданом Терзићем објавио три књиге: Слово о језику, Слово о језику; књига друга и Српски језички саветник.

Треба посебно поменути и Ћупићеве радове посвећене проблемима функционисања српског језика пре и после распада СФРЈ – радове из језичке политике.

Драго Ћупић није само успевао да својим научним опусом буде један од најзначајнијих стручњака за српски језик друге половине ХХ и почетка ХХI века, да својом живом речју и у земљи и у иностранству дели своја богата знања са другима, већ је  активно и конструктивно био присутан на свим или скоро свим местима у којима се одлучивало о српској језичкој политици и језичком планирању, норми и стандардизацији, издаваштву и организовању научних скупова.

Објављивањем зборника радова посвећеног научном саветнику др Драгу Ћупићу, поводом 75-годишњице живота, Институт за српски језик САНУ своју богату издавачку делатност проширио је још једном периодичном публикацијом. Прва књига у новој едицији, сасвим примерено, посвећена је др Драгу Ћупићу, лингвисти који је у другој половини ХХ века најдуже руководио Институтом за српски језик САНУ (1979–1996) и много допринео његовом развоју.

Драго Ћупић је учествовао са рефератима на великом броју научних скупова у многим научним центрима у бившој Југославији и иностранству, а предавао је као гостујући професор на универзитетима у Москви, Варшави, Кракову и Будимпешти. Његови радови објављивани су у Русији, Пољској, Бугарској, Чехословачкој, Немачкој, Италији. Био је члан редакција наших реномираних часописа Српски дијалектолошки зборник, Јужнословенски филолог, Наш језик, као и многих научних тела у земљи и иностранству, као што су: Комисија за ономастику при Међународном комитету слависта са седиштем у Кракову, Комисије за општесловенски лингвистички атлас при МКС (седиште у Москви), члан низа научних одбора при САНУ и ЦАНУ, члан Одбора за стандардизацију српског језика у име ЦАНУ, члан Друштва за српски језик, члан Матице српске, до последњих дана живота био је врло ангажован у Коларчевој и Вуковој задужбини, члан Удружења књижевника Србије.

Умро је 18. јуна 2010. г. у Београду.

Приредила: Маријана Лештарић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор: ru.wikipedia.org