Ласло Деже (Dezső László) је рођен 1927. Студије завршио на Универзитету у Будимпешти. Докторат је стекао 1972. у Мађарској академији наука. Од 1952. до 1956. био је асистент у Школи за стране језике, а од 1956. до 1964. асистент и истраживач на Универзитету у Будимпешти. Од 1964. до 1972. радио је као истраживач Института за лингвистику Мађарске академије наука, а од 1972. до 1985. као професор опште лингвистике на Универзитету у Дебрецину. Од 1985. професор је на Универзитету у Падови.

Бави се компаративном славистиком, дескриптивном и историјском лингвистиком, србистиком, украјинистиком, хунгаристиком и индоевропеистиком.

Приредила: Јована Ружић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор: Библиографски речник; МСЦ 1971–2000, Београд 2005.