Петар Скок је рођен 1. марта 1881. године у Јурковом Селу. Био је хрватски филолог, лингвиста, историчар књижевности, доктор филозофије и један од најугледнијх светских стручњака за ономастику.

Oд 1892. дo 1900. је похађао Краљевску реалну гимназију у Раковцу код Карловца. На Универзитету у Бечу (1900-1904) је студирао романску и германску филологију. У Бечу је и положио професорски испит (1905). Као средњошколски професор радио је у Бањалуци, а био је и библиотекар Земаљског краљевског музеја у Босни и Херцеговини. Од 1919. па све до пензије је радио на катедри за романистику Загребачког Филозофског факултета.

Писањем је почео да се бави као гимназијалац. Бавио се књижевном критиком под псеудонимом  П. С. Мирков. После тога се потпуно посветио филологији, пре свега романистици. Био је веома плодан аутор (преко 500 објављених радова), члан бројних страних и домаћих академија и учених друштава. Поред романистике и лингвистике уопште, бавио се и  хрватским говорима, романским утицајима на хрватском језичком подручју, хрватским турцизмима и историјом Словена.

Преминуо је трећег фебруара 1956. године.

У рукопису је остао недовршен његов Етимолошки речник који је издат постхумно у четири тома, под називом Етимолошки речник хрватскога или српскога језика (1971-1974) Речник је веома обиман, и садржи преко 10 000 речничких одредница.

Приредила: Бојана Јовић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор: Википедија