Зборник Матице српске за књижевност и језик најстарији је Матичин зборник, основан 1953. године. Његов оснивач и први главни уредник био је тадашњи председник Матице Младен Лесковац. Прва свеска закључена је 1. септембра 1953, а објављена 1954. године. Лесковац је тада написао: „Задатак Зборника Матице српске за књижевност и језик јасан је; на страницама овог часописа проучаваће се српска књижевност и српски језик, тј. штампаће се мање монографије и расправе, чланци, ситнији прилози, архивска грађа и библиографије, као што ће се приказивати важнији радови и оцењивати новија дела из ове области.”

Иако у средишту пажње има проучавање националне српске  књижевности, часопис је отворен и за књижевнотеоријска, односно компаративна истраживања.

Зборник Матице српске за књижевност и језик излази у три свеске годишње.

Главни уредници: Академик Младен Лесковац (1953–1978),
проф. др Драгиша Живковић (1979–1994), проф. др Томислав Бекић (1995–1999),
проф. др Јован Делић (2000– ).

Уредништво Зборника Матице српске за књижевност и језик:

Проф. др Јован Делић, главни уредник, проф. др Исидора Бјелаковић, секретар, проф. др Бојан Ђорђевић, др Пер Јакопсен, (Копенхаген, Данска), др Олга Кирилов (Москва, Русија), проф. др Марија Клеут, др Персида Лазаревић ди Ђакомо (Пескара, Италија), проф. др Горан Максимовић, проф. др Горана Раичевић, проф. др Иво Тартаља, проф. др Светлана Томин, др Роберт Ходел (Хамбург, Немачка), др Вида Џонсон Тарановски (Тафт, САД).

Стручни сарадник: Јулка Ђукић; Е-mail: jdjukic@maticasrpska.org.rs

Припремила: Тијана Шестовић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори: http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-knjizevnost-i-jezik/