Лирски мемоари, Душан Панковић – Матица српска, 2000; 422 стране

Душан Панковић (1928, Сасе – ) – завршио гимназију у Сремским Карловцима, а потом почео да студира славистику на Филозофском факултету у Београду. Студије му се прекидају депортацијом на Голи оток, где проводи скоро две године, а по повратку завршава факултет и ради као професор српског језика и књижевности у Инђији, Добоју, и затим поново у Инђији.  Године 1972. добија отказ и запошљава се у Народној библиотеци у Инђији.
Дела: Српске библиографије 1766 –1850  (1982), Лирски мемоари (2000),  Епикур (2002), Саске скаске (2005), Поглед с чаробног брега (2009).

Приредила: Сара Ромић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор: Предраг Пипер: „ Мемоаристика и историја славистике“