Наш језик, часопис за српски књижевни језик, покренуло је 1932. године Лингвистичко друштво у Београду, на челу са Александром Белићем, који је уредио седам књига предратне серије, као и девет књига и први двоброј десете књиге у новој, послератној серији часописа. Од 1960. до 1975. године. (књ. XI/3-4 до XX/1/2) уредник часописа био је Михаило Стевановић, а у периоду од 1975. до 1996. године (књ. XXI/3-XXX) Митар Пешикан. Часопис је од 1996. до 2005.године (XXXI-XXXVI) уређивао Мирослав Николић.

Наш језик излази у четири годишње свеске, које чине једну књигу. Издаје га и прима рукописе Институт за српски језик САНУ, Кнез Михаилова 36.

Уредник: др Срето Танасић, научни саветник

Уређивачки одбор: др Даринка Гортан-Премк, др Рајна Драгичевић, др Јелена Јовановић Симић, др Драгана Мршевић-Радовић, др Марина Николић, др Ђорђе Оташевић, др Милица Радовић-Тешић, др Стана Ристић, др Марина Спасојевић, др Живојин Станојчић, др Срето Танасић.

Наш језик (1932) доноси радове из области савременог српског језика, његове књижевне норме и језичке културе.

Приредила: Тијана Шестовић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор: https://www.isj.sanu.ac.rs/izdanja/casopisi/nas-jezik/

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Наш_језик_(часопис)