Олаф Брок (Olaf Broch) био је норвешки слависта и фонетичар, професор словенских језика у Ослу (1900–1937). Између осталог, издао је руску граматику и (заједно са Ернстом Вестерлундом Селмером) уџбеник из фонетике.[1]

Овај норвешки лингвиста родио се 1867. у Хортену. Његов брат био је Јалмар Брок (Hjalmar Broch), норвешки зоолог. Поред посла професора на Универзитету у Ослу (на месту професора словенских језика био је 1900–1937), обављао је и дужност генералног секретара Академије наука у Ослу (1924–1945). У многим посетама Русији и другим словенским земљама стекао је изванредно знање словенских језика и друштвених прилика тог подручја. Кроз чланке у дневним новинама настојао је да прошири познавање руске културе међу Норвежанима. Нека од најбитнијих његових дела јесу: Studien von der slovak.-kleinruss. Sprachgrenze im östl. Ungarn (1897–1899) [Студија о словачко-малоруској језичкој граници у источној Мађарској], УгрорусскоенаречиеселаУбли (Den ugrorussiske dialekt i landsbyen Ublya, 1899) [Угроруски дијалекат села Убље], Die Dialekte des südlichen Serbiens (1903) [Дијалекти јужних Срба], Описание одного говора Тотемского уезда (Beskrivelse av en dialekt i herredet Toťma, 1907) [Опис једног говора Тотемског округа], Slavische Phonetik (1911) [Словенска фонетика], превод руског оригиналног издања приређеног за Академију наука у Лењинграду, Russisk grammatikk (1936) [Руска граматика].

Броково је интересовање за основна питања лингвистике увек било неизмерно. У свом каснијем раду изразито се занимао за акцентуацију и ритамске системе у норвешким источним говорима (Litt om rytmenormen i vår dagligtale [Понешто о ритамској норми у нашем свакодневном говору], у почасном издању (Festskrift) за проф. А. Торпа, 1913; Begriffsunterschied durch Intonationsunterschied in dem Ostnorwegischen [Концептуална разлика посредством интонацијске разлике у источном норвешком], у MélangeslinguistiquesoffertsàHolgerPedersen, 1937). Заједно са Е. В. Селмером, Брок је издао Håndbokielementærfonetikk (5. utg. 1961) [Приручник из основа фонетике, пето издање]. Брок је још написао и Proletariatets diktatur (1923) [Диктатура пролетаријата], као и различите дуже и краће чланке и текстове о различитим актуелним друштвеним проблемима, у оквиру низа новина и часописа.[2]

Од 1896. је био члан Норвешке академије наука, а од 1916. страни дописни члан Петербуршке академије наука (касније Руска академија наука и Академија наука СССР). Славистику је проучавао и на Лајпцишком универзитету, а у Русији је слушао предавања научника А. А. Шахматова и Ф. Ф. Фортунатова. Постао је и ученик Фортунатова, присталице Московске (фортунатовске) лингвистичке школе. Слушао је и предавања из историје код В. О. Кључевског. Проучавао је словенске дијалекте у Русији, Србији, те на територијама данашње Словачке. Двадесетих година прошлог века, Брок је истраживао језик русенорск (русонорск), пиџин норвешких и руских трговаца са Коле. У прилог већ истакнутом интересовању за историју иде и чињеница да је Брок улазио у састав Специјалног комитета за проучавање совјетских архива које се тичу међусобних односа скандинавских земаља и Русије (овај Комитет је основан у Стокхолму 1928. године на иницијативу шведских, данских и норвешких научника).

Олаф Брок је умро у Ослу, јануара 1961. Броков научни рад допринео је развоју русистике и у Русији и у Норвешкој, а можда је најважнија чињеница да је исти инспирисао и многе друге научнике из скандинавских земаља да се баве овом облашћу. Ништа мање важан није ни Броков рад на српском језичком подручју. Овај нас је Норвежанин доста задужио.[3]

 

За даље читање: одредница Olaf Broch, Store norske leksikon (https://snl.no/Olaf_Broch), одредница Olaf Broch, Norsk biografisk leksikon (https://nbl.snl.no/Olaf_Broch)

 

Приредио: Данијел Ристић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор:

[1]по: Aschehougs Konversasjons Leksikon, Redaktør: Arthur Holmesland, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo, femte utgave, 1969

[1]по: https://ru.wikipedia.org/wiki/Брок,_Олаф

[1]по: Nationalencyklopedin: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på intiativ av statens kulturråd, Chefredaktör: Kari Marklund, Förlaget Bra Böcker, Höganäs, tredje bandet, 1990

[2]по: Aschehougs Konversasjons Leksikon, Redaktør: Arthur Holmesland, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo, femte utgave, 1969

[3]по: https://ru.wikipedia.org/wiki/Брок,_Олаф