Оностранство, Милорад Живанчевић – ИК Зорана Стојановића, 2008; 1430 страна

Милорад  Живанчевић  (1933– ) – писац, књижевни историчар, компаратиста и преводилац. Филозофски факултет и постдипломске студије је завршио 1956. у Београду, а магистрирао, докторирао и затим радио на универзитету у Новом Саду као професор хрватске књижевности. Радио је и у Кракову и Франкфурту на Мајни, где и данас живи. Покренуо је и био главни уредник часописа Зборник за славистику Матице српске (1970–1995).
Дела: Прилози проучавању хрватске књижевности 19. века (1969), Гробничко поље (1973), Повест хрватске књижевности – Илиризам (1976), Сељачка буна Аугуста Шеное (1983)…

Приредила: Сара Ромић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор: Предраг Пипер: „ Мемоаристика и историја славистике“