Међународно познати лингвистички часопис Прилози проучавању језика излази од 1965. године на Филозофском факултету у Новом Саду. До сада је изашло 39 бројева. Академик Павле Ивић је потписан као главни уредник првог броја часописа. Како су рекли чланови редакције др Павле Ивић, др Рудолф Коларич и др Александар Младеновић Прилози проучавању језика покренути су са циљем да се омогући објављивање радова трудбеника окупњених око Катедре за јужнословенске језике на Филозофском факултету Новосадског универзитета. Жеља покретача је да ова публикација послужи двоструко науци, као прво тиме што ће резултате аутора учинити приступачним научној јавности и посредно тиме што ће подстаћи ауторе да истрају у послу, дајући нове прилоге и напредујући ка новим квалитетима, што ће уједно дати подстрека другим појединцима да крену истим правцем. У часопису се објављују публикације и студената и сарадника у настави.

Главни и одговорни уредник: Проф. др Владислава Ружић

Припремила: Тијана Шестовић, Филолошки факултет Уноверзитета у Београду

Извори: http://ppj.ff.uns.ac.rs/index.php/ppj