У лебдивом ходу, Ирена Грицкат – Матица српска, 1994; 260 страна

Ирена Грицкат-Радуловић  (1922, Београд  –  2009, Београд) – академик САНУ за језик и књижевност и члан Матице српске, а област рада била јој је српска лексикографија, историја српског језика. Године 1949. дипломирала је на Групи за српскохрватски језик и јужнословенске књижевности на београдском Филозофском факултету. Радила је као научни саветник у Институту за српски језик САНУ на изради Речника српскохрватског књижевног и народног језика, након чега је постала начелник Археографског одељења у Народној библиотеци Србије.
Добитница је Ордена рада са сребрним венцем (1973) и Седмојулске награде (1990).
Дела: О перфекту без помоћног глагола у српскохрватском језику и сродним синтаксичким појавама (1954), Актуелни језички и текстолошки проблеми у старим српским ћирилским споменицима (1972), Студије из историје српскохрватског  (1975)…

Приредила: Сара Ромић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор: Предраг Пипер: „ Мемоаристика и историја славистике“