Покренут је 1963. године, са дужим или краћим прекидима, а публикован је континуирано до 1985. године. У том периоду – који данас називамо ,,првом“ серијом Филолошког прегледа – часопис су уређивали угледни научници: др Драган Недељковић, професор Филолошког факултета у Београду и Универзитета у Нанскију, а потом др Мирко Кривокапић, професор Филолошког факултета у Београду. Идеја о обнављању часописа није напуштала његове раније сараднике и читаоце, а напори у том смеру нарочито су појачани половином деведесетих година. Нова серија Филолошког прегледа коначно је започела 1997. године – од броја XXIV. Преузимајући часопис који је у међувремену променио и издавача, ново Уредништво се обратило читаоцима.

Реч уредништва

Филолошки преглед који је, у издању Савеза друштава за стране језике и књижевности СФРЈ, излазио од 1963. до 1985. године, био је научни часопис посвећен пре свега страној филологији. У њему су сарађивали најпознатији научници не само из земље, него и из иностранства, а њихови прилози имали су запажен одзив у нашој и страној научној јавности. Када је, због недостатка финансијских средстава, престао да излази, остала је велика празнина у нашем научном животу, јер је то био једини научни часопис који је покривао област страних књижевности.

Захваљујући помоћи Министарства за науку и технологију Републике Србије, сада је прилика да се та празнина попуни и да Филолошки преглед поново почне да излази, овога пута у издању Филолошког факултета у Београду, али сасвим отворен за сарадњу са другим научним центрима у нашој земљи. У овом свом обновљеном издању, он ће задржати своје програмско опредељење за страну филологију и наставиће да објављује научне студије, расправе, огледе, истраживања, грађу, критичке осврте и приказе, пре свега из области страних књижевности, укључујући и компаратистичке студије које осветљавају односе између различитих страних књижевности, а посебно између српске и стране књижевности, као и радове теоријског карактера, са подручја књижевне естетике, методологије, стилистике, али неће искључити ни радове из области лингвистике.

Уколико обезбеди редовну материјалну подршку, Филолошки преглед ће излазити два пута годишње. Његова уређивачка концепција подразумева да већи број радова буде писан на страним језицима (француском, енглеском, шпанском, италијанском, немачком, руском).

Захваљујемо онима који су већ послали своје текстове и позивамо и све друге научнике који се баве филолошким истраживањима да својим прилозима допринесу угледу овога часописа у домаћим и међународним научним круговима.

Главни и одговорни уредник: др Јелена Новаковић, редовни професор  Филолошког факултета у Београду.

Издавачки савет: др Слободан Грубачић, редовни професор Филолошког факултета у Београду, др Дарко Танасковић, редовни професор Филолошког факултета у Београду, др Предраг Пипер, редовни професор Филолошког факултета у Београду, др Радојка Вукчевић, редовни професор Филолошког факултета у Београду.

Часопис излази два пута годишње.

Садржај: студије и расправе, истраживања, оцене и прикази, хроника

Издавач: Филолошки факултет, 11000 Београд, Студентски трг 3.

Издавач: др Александра Вранеш

Припремила: Тијана Шестовић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори; http://www.fil.bg.ac.rs/fpregled/