ГЛАСИЛО МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КУЛТУРУ УСМЕНЕ И ПИСАНЕ РЕЧИ

Реч уредништва из броја 1-2, 2014. (нова серија):

Нашим читаоцима,

Часопис Језик данас, посвећен неговању правилности и лепоте језичког израза, покренут је први пут 1997. године. Жеља Уредништва била је да се на стручан и научно утемељен, али разумљив и широком читалачком кругу, доступан начин, проговори о актуелним језичким проблемима. Часопис је био намењен пре свега ,,онима који непосредно, свакодневно утичу на данашњи ниво језичке културе (средњошколцима, студентима, професорима, лекторима, новинарима, писцима свих струка)“, од којих се очекивала и помоћ ,,у заједничком напору да се језик улепша, ојача, оплемени и учини гипкијим, природнијим, изражајнијим, богатијим, сигурнијим у себе“.

Стицајем околности, публикација је после неколико година престала да излази 2005. Потреба за њом је, међутим, остала – у живом језичком бићу дошло је до промена па су се јавила нова огрешења, а многа стара нису престала да постоје; у међувремену је изашла допуњена и у извесној мери измењена верзија Правописа, а појавила се и Нормативна граматика српскога језика са неким новим решењима; друштвена брига о језику није постала већа ни организованија. Због свега овога Матица српска је донела одлуку да поново покрене Језик данас. Овим бројем почиње његова нова серија, али заснована на старим темељима.

Наводимо тематске области којима се Језик данас бавио и којима ће се и убудуће бавити: неговањем савременог српског језика; ортоепиом; неговањем правилног изговора и акцента, посебно на радију и ТВ; статусом екавице и ијекавице у новим условима; наставом матерњег језика у основним и средњим школама; језиком уџбеника  и приручника (у оквиру ове тематске целине обратићемо посебну пажњу на појмове и речи које су савременим генерацијама стране, непознате); језиком средстава јавног информисања; политичким и правним језиком; стручном терминологијом, могућностима њиховог уједначавања и стандардизације; начинима борбе против бирократизације језика; односом према туђицама (посебно англицизмима) у данашњим условима; питањима преводилаштва (књижевног, стручног превода страних филмова и серија на телевизији) итд. Повремено ћемо скретати пажњу на она најчешћа, упорна огрешења о књижевнојезичку норму без обзира на то да ли је и колико о њима писано.

Очекујемо да нам постављате питања, указујете на проблеме и предлажете теме које вас интересују.

Др Рада Стијовић је главни уредник часописа Језик данас.

Припремила: Тијана Шестовић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори: http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/jezik-danas/