Јован Бошковић је првих шест разреда гимназије похађао са Јованом Јовановићем Змајем у Новом Саду (до 1850). Школовање је наставио у Карловцима и Будиму, а затим у Модри, у Пожуну, где је 1852. године матурирао.

Још у младости је био добар познавалац више језика: словачког, чешког, мађарског, немачког, старогрчког и новогрчког, а уз правне науке похађао је са Даничићем и Миклошићева предавања из словенске филологије. У Бечу је био и сарадник Вука Караџића и отад постаје присталица његових идеја о језику. Свој први рад, Треба ли књижевници да уче свој језик?, написао је 1854. У Београду је радио као приватни учитељ деце из угледних кућа, да би крајем 1861. године био постављен за професора савамалске ниже гимназије. Следеће године радио је као професор гимназије у Крагујевцу и у београдској Великој гимназији. Његов Извод из српске граматике (1863), који је урадио према Даничићевој граматици, доживео је више издања и био уџбеник у средњим школама све до прве граматике Стојана Новаковића.

У науци је био велики вуковац, познати борац за правилност језика и чист народни језик у књижевности. Његова граматика означила је и практичну победу Вукових принципа у образовању.

Био је истакнута личност у културном животу земље. Бавио се и преводилачким радом, издавањем књига старијих писаца и библиографијом. Пред крај живота почео је да сакупља своје списе о чистоти језика и стила, али је стигао да од осам планираних, објави само две свеске (О српском језику 1–2).

Дела: Извод из српске граматике, Нови Сад 1863; Документа о немирима на Великој школи, Београд 1871; Наука о језику и њен задатак, Београд 1871; О српском језику 1-2, Београд 1887–1888; О народности и неговању српске народности наставом и васпитањем, Београд 1887; Вук Стефановић Караџић, Београд 1888; Преглед садржине 90-орих књига гласника СУД 1841-1847-1891, по писцима, струкама и хронолошки, Београд 1891; Писма о књижевности српској и хрватској, Нови Сад 1892; Јован Ристић, Београд 1898.

Приредила: Јована Живковић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор: http://www.novisad.rs/lat/boskovic-jovan