Јужнословенски филолог је часопис Српске академије наука и уметности и Института за српски језик САНУ. Покренули су га 1913. године Александар Белић и Љубомир Стојановић. Ово је један од најстаријих славистичких часописа у Европи, а од почетка часопис за упоредно-историјску и дијалектолошку проблематику, као и питања проучавања српског језика у дијахронији и синхронији, не искључујући ни истраживања из других области словенске филологије. Концепција Јужнословенског филолога у основи се није мењала, али се развој лингвистике, славистике и словенске филологије одразио и у његовом постепеном отварању према неким другим проблемским областима. Јужнословенски филолог је првобитно био замишљен као тромесечник, али данас најчешће излази једном годишње, а неке књиге се објављују у две свеске. У овом часопису једно од места заузимају текућа кумулативна библиографија дела из теоријске лингвистике, србистике, славистике и индоевропеистике. У Јужнословенском филологу објављено је и 11 персоналних библиографија.
Главни уредници Јужнословенског филолога били су: Александар Белић (1913–1960), Михаило Стевановић (1961–1973), Милка Ивић (1974–2008), Предраг Пипер (2008– ), а садашњи уређивачки одбор чине: Јасна Влајић Поповић, Даринка Гортан-Премк, Рајна Драгићевић (секретар), Најда Иванова, Александар Лома, Алина Маслова, Софија Милорадовић, Мирослав Николић, Предраг Пипер (глави уредник), Слободан Реметић, Андреј Собољев, Живојин Станојчић, Срето Танасић, Зузана Тополињска, Виктор Фридман.
Часопис Јужнословенски филолог се налази на интернет страници Института за српски језик САНУ.

Главни уредници Јужнословенског филолога били су: Александар Белић (1913–1960), Михаило Стевановић (1961–1973), Милка Ивић (1974–2008), Предраг Пипер (2008– ), а садашњи уређивачки одбор чине: Јасна Влајић Поповић, Даринка Гортан-Премк, Рајна Драгићевић (секретар), Најда Иванова, Александар Лома, Алина Маслова, Софија Милорадовић, Мирослав Николић, Предраг Пипер (глави уредник), Слободан Реметић, Андреј Собољев, Живојин Станојчић, Срето Танасић, Зузана Тополињска, Виктор Фридман.

Часопис Јужнословенски филолог се налази на интернет страници Института за српски језик САНУ.

Приредила: Тијана Шестовић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори: https://www.isj.sanu.ac.rs/izdanja/casopisi/juznoslovenski-filolog/