Славистика представља годишњак Славистичког друштва Србије, и објављује изворне, научне и стручне радове на свим словенским језицима, књижевностима и културама. Радови се такође могу објављивати на светским језицима чије нације имају јаку славистичку традицију, а то су: немачки, италијански, француски и енглески. Овај часопис има два елемента, један од њих је научни часопис, а други је зборник са годишњих научних скупова. Како би се одржао рејтинг часописа предност се даје изворним и прегледним научним радовима у рубрици чије је име „Славистички научноистраживачки пројекти“. У овој рубрици се планира повремено публиковање тематских блокова које ће уређивати њихови предлагачи у својству госта-уредника. Још је једна значајна рубрика – „Скуп слависта“, која тежи да нађе равнотежу између теоријске рефлексије и методичке праксе, у којој се објављују само научни и стручни реферати са традиционалног јануарског скупа слависта. Славистичко друштво Србије је и покровитељ привремених рубрика у којима се објављују материјали са других научних скупова. Часопис Славистика има овакав редослед сталних рубрика:

  1. „Славистички научно-истраживачки пројекти“ (научне студије, расправе и истраживања)
  2. „Скуп слависта“ (научни реферати и саопштења са годишњих скупова слависта Србије)
  3. „У свету славистичке литературе“ (оцене и прикази)
  4. „Из славистичког живота“ (хронике, прикази скупова и манифестација, материјали и одлуке Славистичког друштва Србије)
  5. „In memoriam“ (некролози истакнутим славистима, културним и јавним радницима словенских земаља)

Оснивач и главни уредник од I до XVII књиге је Богољуб Станковић, а од XVIII књиге уреднички одбор представљају: др Дејан Ајдачић (Србија–Украјина), др Наталија Јевгењевна Анањева (Русија), др Ирина Антанасијевић (Србија), др Вера Белокапић-Шкунца (Србија), др Серђо Бонаца (Италија), др Петар Буњак (Србија), др Гочо Гочев (Бугарска), др Богуслав Зјелињски (Пољска), др Јелена Јурјевна Иванова (Русија), др Ксенија Кончаревић (Србија), др Богдан Косановић (Србија), др Јаромир Линда (Србија), др Биљана Марић (Србија), др Људмила Поповић (Србија), др Иво Поспишил (Чешка Република), др Марија Стефановић (Србија), др Луцјан Суханек (Пољска), др Срето Танасић (Србија), др Бери П. Шер (САД).

Главни уредник је Петар Буњак.

Припремила: Тијана Шестовић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори: http://casopis.slavistickodrustvo.org.rs/