Сусрети са собом, Витомир Вулетић – издање Уб, 2005; 385 страна

Витомир Вулетић  (1926– )  рођен у Лончанику крај Уба, дипломирао је 1952. на Филозофском факултету у Београду, на Групи за руски језик и књижевност, а 1954. на Групи за југословенску књижевност и српскохрватски језик и докторирао 1964.  Проф. др Витомир Вулетић је предавао српску књижевност у Учитељској школи у Сремским Карловцима и био професор руске књижевности на Вишој педагошкој школи у Новом Саду, а 1962. почиње да ради као предавач руске књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду. Звање редовног професора добија 1970, а као шеф катедре ради до своје пензије, до 1987.
Витомир Вулетић свој научни рад усмерио је у три главна правца: историја руске књижевности, српско-руске књижевне везе, историја српске књижевности и културе.
Дела: Светозар Марковић и руски револуционарни демократи (1964), Руска књижевност 19. века – од Жуковског до Гогоља (1971), Руско-српска књижевна поређења (1987),  Руске књижевне теме  (1996), Сусрети са собом (2005), Толстој и смрт (2010), Руски класици (2010)…

Приредила: Сара Ромић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор: Предраг Пипер: „ Мемоаристика и историја славистике“