Антица Менац рођена је 1922. године у Сплиту, где је завршила основну школу и  гимназију. У Загребу је на Филозофском факултету дипломирала славистику (А – руски језик и књижевност, Б – хрватски језик са старославенским, Ц – упоредна славенска граматика, југославенске књижевности, италијански језик). Докторирала је  на теми из упоредне хрватске и руске синтаксе. Цели свој радни век предаје руски језик на Филозофском факултету у Загребу, од звања асистента до редовног професора, од тога пуних 25 година у својству управника Катедре за руски језик.

У Хрватској академији знаности и умјетности изабрана је за члана сарадника 1975, за ванредног 1981. и за редовног члана 1988.

У свом научном раду бави се хрватским и руским језиком, проучавајући – најчешће на контрастивном плану – њихову синтаксу, фонетику и интонацију, лексикологију, фразеологију и семантику. Своје радове објављује у књигама и научним часописима, односно наступа с њима на многобројним домаћим и међународним научним скуповима.

Последњих тридесетак година интензивно се бави фразеологијом. Њени радови о хрватској фразеологији пробудили су интерес за ту грану језикословља, па је сматрају оснивачем фразеологије као научне дисциплине у Хрватској. Антица Менац била је уредница и суауторица двотомскога Руско-хрватског или српског фразеолошког речника, који је 1981. године добио Републичку награду „Божидар Аџијаˮ. Покренула је, уредила и великим делом била суауторицом у серији Мали фразеолошки речници, у којима је хрватски био полазни језик, а циљни језици су били руски, украјински, пољски, чешки, словачки, словеначки, немачки, француски и италијански.

У Заводу за лингвистичка истраживања ХАЗУ води пројекат „Хрватска фразеологијаˮ, у којем је као уредница и суауторица објавила Хрватски фразеолошки рјечник. У истом Заводу сарађивала је у пројекту акад. Рудолфа Филиповића Хрватски у додиру с европским језицима, у којем је проучавала русизме у хрватском језику, те је у суауторству објавила неколико радова у часописима и књигу Хрватски језик у додиру с европским језицима.

Низ година сарађивала је с акад. Р. Филиповићем на пројекту „Англицизми у европским језицимаˮ, те су заједно објавили књигу Енглески елемент у хрватском и руском језику и друге радове.

Антица Менац је у суауторству с А. П. Ковал, професорком из Кијева, саставила Украјинско-хрватски и Хрватско-украјински рјечник  (Награда града Загреба 1981), чиме  су та два језика први пут заједно лексикографски обрађена.

Антица Менац је писац многих уџбеника за руски језик. Ауторка је аудио-визуелне методе за руски језик (2 књиге и неколико приручника), коју је теоријски засновао акад. Петар Губерина.

С руског и украјинског језика преводи књижевну прозу и поезију. Објавила је двојезичну књигу својих препева с украјинског Украјинска лирика.

  1. октобра 2012. примила одличје „Ред Данице хрватске с ликом Руђера Бошковићаˮ за значајне заслуге у науци.

 

 

Извор: http://info.hazu.hr/hr/clanovi_akademije/osobne_stranice/antica_menac