Рођена је 1956. године у Буковцу код Госпића. По завршетку гимназије, уписала се на Филолошки факултет у Београду (Група за српскохрватски језик и југословенску књижевност), на коме је дипломирала 1979. године, затим наставила постдипломске студије. Од фебруара 1980. године ради у Заводу за уџбенике и наставна средства као лектор – језички редактор. Годину дана касније започиње своју плодну научну и универзитетску каријеру. Године 1981. године изабрана је у звање асистента-приправника за предмет Историја српскохрватског језика на Филолошком факултету у Београду.

Први степен постдипломских студија завршила одбраном магистарске тезе „Графија, ортографија и језик наших најстаријих ћирилских натписаˮ 1984. године, за коју јој је 20. октобра исте године додељено признање – Октобарска награда Београда. Од 1987. до 1989. године била је лектор за српскохрватски језик на „Карл Марксˮ универзитету у Лајпцигу (Немачка).

Докторску дисертацију под насловом „Језик Павла Папића, босанског фрањевца из прве половине 17. векаˮ одбранила је код проф. др Славка Вукомановића 1995. године. У звање ванредног професора за предмет Историја српског језика изабрана је 2003. године, док је редовни професор постала шест година касније, 2009.

Преминула је 17. августа 2014. године у Београду.

 

Њен научни допринос огледа се у трима монографијама и у бројним научним и стручним радовима које је објавила из области историјске граматике српског језика и историје српског књижевног језика. У научним истраживањима највећу пажњу посвећивала је графијским и палеографско-правописним проблемима на нивоу словенских писама.

Њени радови и студије, осим уско језичких, садрже и социолингвистичке интерпретације. Објављивала их је у најзначајнијим лингвистичким часописима: Јужнословенски филологЗборник Матице српске за филологију и лингвистикуЗборник Матице српске за славистикуСрпски језикНаш језикНаучни састанак слависта у Вукове данеАрхеографски прилозиПрилози за књижевност, језик, историју и фолклорСлавистика и другим.         Била је сарадник научних пројеката које је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја: „Терминолошка стандардизација лингвистичког описа савременог српског језикаˮ, „Теоријско-методолошки оквир за модернизацију описа српског језикаˮ и „Обрада старог српског писаног наслеђаˮ. Поред тога, била је и члан Одбора за стандардизацију српског језика, а посебно се истакла у Комисији за историју српског језика.

На мастер студијама водила је специјалистички курс Историја српског књижевног језика, а на докторским Споменици српске писмености у историји српског језика.          Написала је збирке песама:

  • Зелена поља сна,
  • Памтим љубав и
  • Под рањеним небом

 

 

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%98%D0%B0