Др Бранко Милановић, професор, рођен је у Бањој Луци 1930. године. На Филозофском факултету у Загребу дипломирао је 1956. године Историју југословенских књижевности, а докторирао је 1962. Од 1960. до 1992. радио је на Филозофском факултету у Сарајеву као: асистент (1960-1963), доцент (1963-1968), ванредни професор (1968-1973) и редовни професор (1973-1992). На Филозофском факултету у Новом Саду предавао је од 1993. до 1995, а од 1995. предаје на Филозофском факултету у Бањој Луци Српску књижевност 18. и 19. века. Од 1965. до 1973. био је директор Института за књижевност у Сарајеву и уредник његовог Годишњака. Изабран је 1997. за дописног члана Академије наука Републике Српске. Бави се новијом српском књижевношћу.

Иво Андрић, Загреб, 1966; Од реализма до модерне (Огледи и студије), Сарајево, 1972; Дотицаји и зрачења (Огледи и студије), Бања Лука, 1987. Приредио: Босанскохерцеговачка књижевна хрестоматија XIX и XX вијека, Сарајево, 1971; Иво Андрић у свјетлу критике, Сарајево, 1977. и 1981; аутор је студија уз: Сабрана дјела С. Ћоровића (Сарајево, 1967), А. Шантића (Сарајево, 1972) и П. Кочића (Бања Лука, 1986). „Дискусија”, 2, 215; „Вуково дјело у виђењу тројице значајнијих писаца из Босне” (В. Ћоровића, И. Андрића и М. Селимовића), 17/4, 241-249; „Видови белетризације у дневницима из минулог рата у Босни”, 27/1, 223-240.

Приредила:

Александра Гецић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

Википедија
Анали Филолошког факултета

Сајт Филолошког факултета