Др Вера Митриновић,, професор, рођена је 12. септембра 1932. у Кракову. Основну школу похађала је у Београду, а гимназију у Београду и Варшави, где је матурирала 1950. године. На Филозофском факултету у Београду дипломирала је филозофију. Групу за пољски језик и књижевност на Факултету пољске и словенске филологије у Варшави завршила је 1969. Магистрирала је на Филолошком факултету у Београду, на коме је и докторирала 1987. Радила је као лектор за пољски језик на Филолошком факултету у Београду, на коме је од 1987. била у звању доцента и потом ванредног професора. Бавила се пољским језиком.

Poljski glagolski prefiksi prze- njegovi srpskohrvatski ekvivalenti pre- i pro-, Београд, 1990.

О итеративном кондиционалу у делима Иве Андрића – у оригиналу и пољским, руским и енглеским преводима, 22/2, 89-100; Неколико запажања о плусквамперфекту као средству стилизације текста у „Сеобама“ Милоша Црњанског ( у оригиналу и пољском преводу дела), 23/2, 245-254.

Приредила:

Александра Гецић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

Википедија
Анали Филолошког факултета

Сајт Филолошког факултета