Лингвиста (Шумановац код Жабљака, 3. 11. 1935 –Београд, 28. 8. 1997). Студирао на Филозофском факултету у Сарајеву и дипломирао на групи Српскохрватски језик и југословенске књижевности. Докторирао 1978. у Београду. Oд 1967. члан је Комисије за лингвистичка истраживања АНУБиХ. Од 1992. на Филозофском факултету у Никшићу професор је за предмет Упоредна граматика словенских језика. Бавио се првенствено ономастиком (дисертација Хидроними (имена вода) у лијевом сливу Дрине, Сар. 1982; Ономастичка грађа Мехмед-бега Капетановића Љубушака, Босанскохерцеговачки дијалектолошки зборник, III, 1982) и дијалектологијом (и М. Дешић, А. Пецо, Д. Брозовић, Говори сјеверозападне Босне, Босанскохерцеговачки дијалектолошки зборник, II, 1979, Говори сјеверне и сјевероисточне Босне. Фонетске особине, Босанскохерцеговачки дијалектолошки зборник, V, 1985). Био је сарадник на изради Општесловенског лингвистичког атласа и Општекарпатског дијалектолошког атласа, те члан Комисије за Општесловенски лингвистички атлас при Међународном комитету слависта. Припадао је најужем језгру стручњака ангажованих око заснивања и реализовања пројекта Босанскохерцеговачки дијалекатски комплекс — синхронијска дескрипција и однос према савременом стандардном језику. Био је члан редакције Босанскохерцеговачкoг дијалектолошког зборника од његовог оснивања 1975.

ЛИТЕРАТУРА:

Биобиблиографски речник: МСЦ 1971–2000, Бг 2005.

  • Приредила:
    Јелисавета Никитовић
    Филолошки факултет Универзитета у БеоградуИзвори:

    Србистички прилози: зборник у част професора Славка Вукомановића, Бг 2005.