Др Драго Роксандић, професор, рођен је 12. јануара 1948. у Петрињи. Школoвао се у Сиску, Чапљини, Мостару и Загребу. Од 1966. до 1969. студирао је филозофију и социологију на Филозофском факултету у Загребу, а од 1971. до 1975. историју на Филозофском факултету у Београду. На Филозофском факултету у Београду је магистрирао 1980. и био асистент, а после докторирања (1988.), од 1990. доцент на Катедри за светску историју новог века. Сада је редовни професор у Загребу. Бави се историјом српског и хрватског народа ХVII и XIX века.

 

Библиографија

Буне у Сењу и Приморској крајини 1719-1722. године, Београд, 1980; Хрватска војна крајина под француском влашћу (1809-1813), Загреб, 1987; Војна Хрватска – La Croatie Militaire. Крајишко друштво у Француском Царству (1809-1813), Загреб, 1988; Срби у Хрватској од 15. стољећа до наших дана, Загреб, 1991; Српска и Хрватска повијест и „нова хисторија”, Загреб, 1991; Triplex Confinium или О границама и регијама хрватске повијести 1500-1800, Загреб, 2003;

„Буне у Сењу и Приморској крајини (1719-1722)”, Радови Института за хрватску повијест, 1982, XV; „О Србина у хрватским земљама у Мркаљево доба”, Књижевност, Београд, 1984, 4-5; „Глас Словенаца, Хрвата и Срба о стварању југословенске државе 1918. године”, у: Стварање југословенске државе 1918. године, Београд, 1989, 465-471; „Десничини сусрети: приједлог програма знанствених расправа”, у: Наше теме, 1989, 33, 4, 725-730; „Радо Вучинић, изасланик српских устаника на двору Наполеона”, у зб.: Научни скуп југословенско-француски односи, Београд, Историсјки институт, 1990, 10, 56-66; „Приручник о војним крајинама у Далмацији из 1783”, у: Љетопис Српског културног друштва „Просвјета”, 1999, 4, 318-356; „Стојан Јанковић у Морејском рату: или о ускоцима, робовима и поданицима”, у: Љетопис Српског културног друштва „Просвјета”, 2000, 5, 125-188. „Вук Караџић, илирци и процес српске националне интеграције у хрватским земљама (1835-1848)”, 17/4, 119-128; „Доситеј у хрватском народном препороду (1835-1848)”, 19/2, 419-422.

Приредила:

Симона Пурић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

https://sr.wikipedia.org/sr

Злата Бојовић, Драгана Мршевић Радовић, Снежана Самарџија, Библиографски речник, Београд, 2005.

Предраг Пипер, Прилози историји српске славистике, Београд, 2011.