Ирена Грицкат-Радуловић рођена је у Београду 1922. године, а преминула 2009. Била је академик САНУ за језик и књижевност и члан Матице српске, а област рада била јој је српска лексикографија и историја српског језика.

Дипломирала је 1949. године на Филозофском факултету у Београду, на Групи за српскохрватски језик и јужнословенске књижевности. Радила је као научни саветник Института за српскохрватски језик од 1965. године и као начелник Археографског одељења Народне библиотеке СР Србије од 1969. године. Бавила се и уређивачким радом у Јужнословенском филологу, Археографским прилозима и Старој српској књижевности.

Била је члан Одељења језика и књижевности (дописни члан од 16. 11. 1978. године, а редовни члан од 12. 12. 1985. године).

Била је члан:

  • САЗУ, спољни дописни од 1983. године;
  • Матице српске, члан сарадник;
  • Одбора за Речник српскохрватског књижевног и народног језика, научни секретар;
  • Одбора за изворе српског права;
  • Одбора за етимологију;
  • Старословенског одбора;
  • Одбора за речник појмова из области ликовних уметности;
  • МА лексикографског одбора.

Добитник је Седмојулске награде 1990. године и Ордена рада са сребрним венцем 1973. године.

 

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B