Професор др Ксенија Марицки Гађански (1. април 1939, Мартинци) истакнути је српски хеленист, научник, преводилац и универзитетски професор. Спада у водеће стручњаке за класичне језике, хеленску философију, историју и културу, као и за модерну грчку књижевност и лингвистику код нас и у свету.

Рођена је 1. априла 1939. године у сремском селу Мартинци, где је завршила основну школу. Гимназију је завршила у Сремским Карловцима, а Филозофски факултет (Група за класичне науке) у Београду 1962. године. Магистрирала је 1964. године, а докторирала 1972. године.

Била је на научном усавршавању на Филозофском факултету у Атини (Грчка) и Visiting scholar на Колумбија универзитету у Њујорку (САД).

Почасни је члан грчког научног и књижевног друштва PARNASSOS у Атини, које је после Атинског универзитета најстарија културна институција у Грчкој, чији су чланови некада били Лаза Лазаревић и Јован Дучић.

 

Вр[х]унски хеленист Ксенија Гађански свој глас као класични филолог, дугује чињеници да њен приступ античким грчким текстовима долази из оптике живог осећања књижевности, проистеклог из њеног дубоког познавања и контакта са књижевним делима нашега доба. Она није само професор класичних наука, већ хеленист у дијахроном значењу тога термина, истраживач и тумач који грчку књижевност, од антике до данас, с нарочитом продубљеношћу, чита као нераскидиву целину. Истовремено, она је особа која сагледава књижевна дела, античка и модерна, не само у њиховом уском уметничком оквиру него и у ширим историјским и друштвеним збивањимаˮ – навео је истакнути грчки песник Насо Вајена.

 

Ксенија Гађански је главни уредник „Зборника за класичне студије Матице српске” и публикације Античког друштва „Антика и савремени свет”. Објавила је више стотина научних радова и десетак књига.

Члан је више стручних и научних удружења у земљи и иностранству. Добитник је више домаћих и иностраних награда, као и националне пензије Републике Србије. Добитник је грчког „Златног крстаˮ 3. фебруара 2015. године.

Била је супруга Ивана Гађанског (8. априла 1937, Јаша Томић – 23. фебруар 2012, Београд), песника и преводиоца.

 

 

Извори

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/klasicne_studije_10.pdf

https://sr.wikipedia.org/sr/Ksenija_Maricki_Ga%C4%91anski