Др Марин Младенов, професор, рођен је 1928. године у Сливници код Димитровграда. Гимназију (на бугарском језику) завршио је у родном месту. Студирао је, магистрирао и докторирао на Филолошком факултету у Београду. Радио је као професор и новинар. Од 1960. био је професор за бугарски језик на Вишој педагошкој школи у Нишу, а од 1973. био је научни сарадник Југословенског института за новинарство у Београду. За професора бугарског језика на Филолошком факултету у Београду изабран је 1978, на коме је радио до 1993. Бави се бугаристиком (лингвистичком и књижевном) и новинарском стилистиком.

Българска литература, Книга І, гимназиален наръчник, Београд, 1967; Бугарско-српскохрватски речник, Београд, 1967; Между Ерма и Стара планина. Народни песни от Димитровградско – народне песме из околине Димитровграда, Ниш, 1969; Метафора у српској и бугарској народној лирици, Ниш, 1976; Новинарска стилистика, Београд, 1980; Савремени српскохрватски језик са стилистиком за четврти разред усмереног образовања, Београд, 1980, 1985; Български език (коаут.). Граматика на българския език за седми и осми клас на основните училища, Београд, 1980; Савремени бугарски језик – морфологија, Београд, 1987; Бугарско-српски речник, Београд, 2000.

„Тропи у лирици српског романтизма (структурни модели)”, КИ, 1976 VIII, 31; „O simbolizmu u bugarskoj poeziji”, Obdobja, IV, Ljubljana 1982; „Расковски от Иван Вазов – тропологически аспект”, Език и литература, София, 1, 1985.

„Вук Караџић и бугарска култура”, 17/5, 319-328; „Доситеј и бугарски препород”, 19/2, 461-470.

Приредила:

Александра Гецић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

Википедија
Анали Филолошког факултета

Сајт Филолошког факултета