Рођена је 1960. у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1987. на Филолошком факултету у Београду, на Групи за руски језик и књижевност и пољски језик и књижевност. Године 1990. запослила се у Институту за српски језик САНУ, где је све до данас сарадник на пројекту „Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језикаˮ.

Године 1993. магистрирала је на Филолошком факултету у Београду: „Родбинска терминологија у српскохрватском језикуˮ (ментор акад. Павле Ивић).

Године 2001. докторирала  је на Филолошком факултету у Београду: „Типови експресивних превербалних форманата у српскохрватском језикуˮ (ментор проф. др Даринка Гортан-Премк).

 1. изабрана у звање научног сарадника.
 2. изабрана у звање вишег научног сарадника.
 3. изабрана у звање научног саветника.

2012–2013. учествовала је на Међународном српско-словеначком билатералном пројекту „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспектˮ.

Сарађивала је на пројектима Института за српски језик:

 • редактор (један од) Етимолошког речника српског језика (Прва свеска ЕРСЈ 2003, Друга свеска ЕРСЈ 2006, Трећа свеска ЕРСЈ 2008);
 • уредник (један од) зборника Словенска етимологија данас (2006).

Учествовала је  на научним скуповима:

 • славистички конгреси (Братислава 1993, Краков 1998, Љубљана 2003, Охрид 2008)
 • балканолошки конгреси (Солун 1994, Тирана 2004);
 • међународни симпозијуми и конференције у иностранству и земљи (Задар 1990, Беч 1991, Ниш 1992, Суботица 1995, Софија 1998, Краков 1996 / 2001, Брно 2002 / 2005 / 2008 / 2011, Београд 1990 / 1992 / 2001 / 2002 / 2005 / 2006 / 2007, 2010, Јекатеринбург 2009, Љубљана 2010, Москва 2011).

Била је члан у комисијама и научним телима:

 • члан Етимолошке комисије при Међународном славистичком комитету;
 • члан Комисије за етнолонгвистику при Међународном славистичком комитету;
 • члан Морфонолошке секције (Подсекција за уопштавајућу транскрипцију) Општесловенског лингвистичког атласа.

Добитница је награде Славистичког друштва Србије „Павле Ивићˮ за 2006. годину за монографију Исковрнути глаголи, типови експресивних превербалних форманата (на српском и хрватском језичком материјалу).

Бави се српском и словенском етимологијом, посебно проучавањем родбинске терминологије, проблемима експресивне творбе и осветљавањем порекла речи са етнолингвистичког аспекта. Објавила око 80 наслова (једна монографија, коауторство у четири свеске Етимолошког речника српског језика, оригинални научни радови и прикази у домаћим и страним часописима).

Говори и пише руски и пољски, служи се енглеским, разуме и чита све словенске језике.

 

Извор: http://etno-institut.co.rs/cir/team/marta_b.php