Био је истакнути српски лингвиста и доктор књижевних наука. Рођен је 7. октобра -. године у Драгељима код Градишке, у Краљевини Југославији. Преминуо је 8. јула 2011. године у Сарајеву, у Босни и Херцеговини. Филозофски факултет је завршио у Загребу, где је касније и докторирао на тему „Језик Петра Кочићаˮ.

Радио је као професор српскохрватског језика и филозофије у Гимназији у Босанском Новом, Учитељске школе и Више педагошке школе у Бањој Луци. Затим је у Сарајеву радио као директор Института за језик и књижевност, као научни саветник у Институту за проучавање националних односа и као редовни професор Универзитета у Сарајеву: на Академији сценских уметности и Педагошкој академији.

Као гостујући професор Института за славистику Универзитета у Клагенфурту држао је предавања из југославистичке социолингвистике, а гостовао је и на универзитетима у Бечу, Познању (Пољска) и Новом Саду.

Филозофски факултет (Група за народни језик и књижевност, с руским језиком као Б предметом), завршио је у Загребу, где је и докторирао с темом „Језик Петра Кочића”.

Велики део свог живота посветио је старању о српском језику, посебно српској језичкој култури. Бавио се научноистраживачким, научнопопуларизаторским, организаторским, уређивачким и предавачким активностима у оквиру националних научних дисциплина: социолингвистике, нормативистике, лексикографије, лексикологије, семасиологије, фразеологије, ономастике и лингводидактике.

Био је организатор и учесник великог броја домаћих и међународних научних скупова, међу којима су у његовој организацији најзначајнији: Компјутерска обрада лингвистичких података (1977), Језик и национални односи (1984), Лингвистика и лингвистичке активности у Југославији (1985) и Језик и култура Рома (1986).

Објавио преко 600 научних и стручних радова, међу којима и више од 20 књига (научних монографија, језичких саветника, популарнонаучних текстова, уџбеника и приручника). Заједно са академиком Иваном Клајном аутор је капиталног дела Велики речник страних речи и израза (прво издање: 2006) и самостално Правописни речник српскога језика (прво издање: 2010).

Значајнија су му дела:

 • Велики речник страних речи и израза, 2007.
 • Приче о речима, 1998.
 • Зашто се каже?, 1998.
 • Култура говора, 2005.
 • Популарна лингвистика у школи, 2000.
 • Име моје и твоје, 2011.
 • Стандарднојезичка преиспитивања,
 • Занимљива граматика, 1999.
 • Страни изрази и изреке: Правне норме, максиме, сентенције, афоризми,
 • Језик и политика: социолингвистичке анализе,
 • Правописни речник српског jезика: са правописно-граматичким саветником,

 

Извор: http://www.prometej.rs/Izdavacka-kuca-Prometej/872/Milan-Sipka.shtml

 

Приредила:

Миљана Гајић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

Анали Филолошког факултета

Анали Филолошког факултета

Википедија