Милена Маројевић рођена је 1950. године у Горњем Мушићу. Осмогодишњу школу завршила је у Мионици, а гимназију у Новом Саду 1968. године. Исте године уписала се на Филолошки факултет у Београду, на коме је завршила две студијске групе. На Групи за руски језик и књижевност положила је све испите до дипломског за непуне три године. Године 1972. уписала се на постдипломске студије на Филолошком факултету у Београду, на језички смер. У мају 1976. одбранила је магистарски рад „Значење и употреба кратког и дугог придевског облика у предикативној функцији у руском језику у поређењу са српскохрватским”. Контрастивним граматичким истраживањима посвећена је и докторска дисертација – „Предикативне речи у руском језику и њихови српски еквиваленти (морфо-синтаксички, преводилачки, лексикографски аспект)”, одбрањена новембра месеца 2010, такође на Филолошком факултету у Београду.

Добила је четири награде Универзитета у Београду за одличан успех на студијама, а три пута је награђивана на конкурсу „Најбољи студенти – станари Студентског градаˮ (1971, 1972. и 1973). Као студент и постдипломац у више наврата боравила је на стручном усавршавању: на Филолошком факултету Лењинградског универзитета (курс за стране студенте завршних година студија, једномесечни боравак 1971. године), на Варшавском универзитету и на Јагелоњском универзитету у Кракову (једноипомесечна специјализација 1972. и 1973. године).

Током своје наставничке праксе била је на Московском државном универзитету М. В. Ломоносов, на стручном усавршавању (једноипомесечни специјалистички курсеви руског језика за наставнике и сараднике факултета и виших школа у лето 1978. и 1984). Првог октобра 1976. добила је звање предавача руског пословног језика на Вишој економској школи у Београду (сада Београдска пословна школа, Висока школа струковних студија). За професора више школе изабрана је 25. 12. 1981. године. Континуирано је боравила у Москви од 1988. до 2001. године.

Пошто је засновала радни однос у Савезном министарству за иностране послове, радила је у Амбасади СР Југославије у Москви у звању првог секретара.  Од школске 2001/2002. године предаје Руски језик 1, Руски језик за економисте 2, Руски језик за економисте 3 и Руски језик за економисте 4, на Економском факултету Универзитета у Београду.

Петнаестог јула 2011. године изабрана је за доцента за ужу научну област „Специфични језици – Руски језик” на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. На истом факултету, 9. октобра 2013. године изабрана је за ванредног професора за ужу научну област Руски језик. Стручна и научна интересовања Милене Маројевић обухватају контрастивна граматичка истраживања, уџбеничку теорију и праксу, преводилаштво, лексикографију, стилистику.

 

Извор: http://www.ffuis.edu.ba/faculty/teacher/243/