Миливој Павловић је рођен 1891. год. у Нишу, где је завршио основну и средњу школу. Филологију је студирао код чувених српских филолога: А. Белића, Ј. Скерлића и Б. Поповића. Усавршавао се у  Паризу и Поатијеу.  Тамо се бавио компаративистиком, санскритом, француским, келтским, вулгарно–латинским језиком, романистиком уопште, као и психофизиологијом говора. Докторирао је у Паризу (1920.) врло запаженом тезом из области дечјег говора (Le langage enfantin).

Радио је као професор у средњим школама, као и на Војној академији у Београду.  Године 1926. постао је доцент на Филозофском факултету у Скопљу, где је изабран за ванредног (1930), а потом и  за редовног професора (1940). Ту је и пензионисан. По завршетку II светског рата, поново се активирао и 1954. године постао  професор на новооснованом Филозофском  факултету у Новом Саду и гостујући професор на Филозофском  факултету у Приштини, где је предавао општу лингвистику.  Током радног века, Миливој Павловић се бавио психофизиологијом и патологијом говора, дијалектима, историјом језика, ономастиком, синтаксом и бројним проблемима савременог језика. Учествовао је на бројним светским, медитеранским, балканолошким и  југословенским конгресима и научним скуповима. Био је један од оснивача Зборника за филологију и лингвистику, дописни члан Српске академије наука и уметности, члан Одбора Српско-хрватског дијалектолошког и опћеславенског лингвистичког атласа, члан Међуакадемијског одбора за ономастику Југославије и председник Републичког ономастичког одбора Србије, члан Хрватског филолошког друштва и Друштва за румунски језик.

Умро је 19. јануара 1974. године.

 

Дела:

Књиге:

 • Увод у науку о језику (1959)
 • Проблеми и принципи стилистике (1961)
 • Проблеми синтаксе и језични динамизам (1972)
 • Основе методике наставе српско-хрватског језика и књижевности (1961)

 

 

Чланци:

 • Белићеви одломци босанских јеванђеља (1921)
 • Грачаничка повеља (1928)
 • Sistema udarenija Radoja Dijaka pisca gramoty Bana Kulina (1958)
 • Структура и стил високог ранга у старомакедонском књижевном језику Константина и Метода Солунских (1970)

  Извор:
  hrcak.srce.hr/file/21709 MILIVOJ PAVLOVIĆ

  Приредила:
  Нада Милићевић
  Филолошки факултет Универзитета у Београду

  Извор:
  http://www.sanu.ac.rs/Projekti/Projekti.aspx