Милош Окука рођен је код Улога 1944. Школу је похађао у Улогу, Љубушком и Сарајеву. Школске 1964/1965. године био је учитељ у Основној школи „Трешњевицаˮ (Улог). Завршио је Филозофски факултет у Сарајеву, студијску групу Српскохрватски језик и југословенске књижевности 1970. године. Исте године изабран је за асистента на Одсеку за јужнословенске језике Филозофског факултета у Сарајеву, на Катедри за савремени српскохрватски језик.

Постдипломске студије лингвистике похађао је на Филозофском факултету у Загребу и Филозофском факултету у Сарајеву од 1971. до 1973. године, када је магистрирао на Филозофском факултету у Сарајеву. Био је лектор за српскохрватски језик на Хумболтовом универзитету у Берлину (ДДР), а школске 1975/75. био је стипендист Хумболдтове фондације у Минхену (БРД).

Докторирао је 1978. на Филозофском факултету у Сарајеву на тему „О говору Рамеˮ. Исте године изабран је за доцента на Одсеку за јужнославенске језике Филозофског факултета у Сарајеву (1983. за ванредног, а 1998. за редовног професора).

У два наврата  је био председник Одсека за јужнословенске језике Филозофског факултета, те продекан Факултета (1983–1985). Дуго година учествовао је у раду Јужнословенског семинара за стране слависте као лектор, предавач или секретар, чак и његов директор.

Био је сарадник на више пројеката Института за језик у Сарајеву. На Филозофском факултету у Загребу учествовао у више комисија за одбрану докторских дисертација. Од 1983. до 1985. био је председник Друштва за српскохрватки језик и књижевност Босне и Херцеговине, а 1985. и председник Савеза славистичких друштава Југославије. Учествовао је у раду више међународних симпозијима и конгреса. Од 1985. до 1989. био је члан Међународног славистичког комитета (представник за Југославију).

У више наврата био је лектор или гостујући професор на разним универзитетима (Минхен, Клагенфурт, Манхајм, Инсбрук, Гетинген…). Од 1980. до 1991. био је главни и одговорни уредник часописа Књижевни језик. Од 1992. године стално је запослен на Институту за словенску филологију Универзитета у Минхену.

Од 2001. до 2004. радио је као хонорарни професор на Универзитету у Инсбруку. Од 2004. у својству гостујућег професора предаје Дијалектологију српског језика, Историју српског језика и Морфологију српског језика на Одсеку за јужнославенске језике Филозофског факултета у Загребу.

Аутор је преко 200 научних и стручних радова на српском, пољском, немачком и енглеском језику, објављеним у часописима и новинама бивше Југославије, Немачке, Аустрије, Швајцарске и Пољске.

 

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%B0