Михаило Шћепановић доцент је за Дијалектологију српског језика на Катедри за српски језик и јужнословенске језике Филолошког факултета у Београду.

Рођен је 1959. године у Горњој Бијелој (Шавник, Република Црна Гора), где је завршио основну школу. Гимназију је завршио у Никшићу. На Наставничком факултету у Никшићу, на Одсјеку за српскохрватски језик и књижевност, дипломирао 1979. године и стекао звање наставника српскохрватског језика и књижевности. На Филолошком факултету у Београду, на Групи за српскохрватски језик и југословенске књижевности, дипломирао 1986. После дипломирања, уписује се на постдипломске студије и добија стипендију Института за српскохрватски језик САНУ, где је у јануару 1989. распоређен на лексикографске послове у звању истраживача. Магистрирао је 1994. године, и исте године изабран у звање истраживача-сарадника.

Од 1991. године организује годишње лингвистичке програме у Истраживачкој станици Петница – Ваљево и руководи радом на истраживачким пројектима до краја 1997.

Учествовао је на пројекту Младих истраживача Србије: Усмена хроника ивањичког краја. Кушићи I–II (1994–1995), организовао истраживање лингвистичке секције на тему Ономастика и говор Кушића.

Од 1996. до 1999. године учествовао као лектор на семинарима за стране слависте који се одржавају у нашој земљи. Учествовао с рефератима и у раду XIV и XV конгреса југословенских слависта.

Од 1996. до 2001. године радио хонорарно у Филолошкој гимназији у Београду као професор српског језика.

Докторирао је 2007. године.

Научне преокупације су му ономастика, дијалектологија и социолингвистика. Објавио близу стотину научних и стручних радова, међу којима и монографију Именослов ваљевске Петнице (Београд–Ваљево, 1997).

 

Извор: http://www.maticasrpskacg.org/index.php/odjeljenja/srpski-jezik