Ако би се српска сорабистика оцењивала према томе колико има представника, колико је дала монографија, колико уџбеника или речника, колико је дала преведених књига са лужичкосрпског на српски језик, какве има научне и наставне везе са сорабистичким центрима у Будишину, Лајпцигу и другде – могло би се сасвим поуздано рећи да сорабистика у Србији постоји тек у назнакама и да би се морало много више порадити на том пољу славистике. Међутим, насупрот таквој скромној оцени, стоји пример једног изузетно личног напора на неговању књижевних и културних веза између Лужичких Срба и Срба на Балкану, који је дала др Нада Ђорђевић. Током готово три деценије, из године у годину, др Нада Ђорђевић систематски је пратила књижевност и културу Лужичких Срба, научна истраживања о лужичкосрпском језику и књижевност на том језику, лингводидактичку литературу, везе у ближој и даљој прошлости између Срба у Лужици и Срба на Балкану, и неуморно је о томе писала и говорила, тихо и упорно настојећи не само да прошири  знања о Лужичким Србима у Југославији него и да заинтересује своје сународнике да се и они почну бавити сорабистиком на начин и у обиму који се чини најпримеренији појединачним снагама и интересовањима. У првоме (оно што је чинила пишући) имала је много више успеха. Позиви на сарадњу на пољу сорабистике, из различитих разлога, нису дали већих резултата.

Штури биографски подаци до којих се могло доћи показују да је Нада Ђорђевић рођена 6. октобра 1915. године у Јагодини. По завршетку студија на Филозофском факултету у Београду предавала је у гимназији у Крушевцу, а потом је у Српској академији наука и уметности, у Институту за српски језик САНУ, са групом сарадника радила на чешко-српском речнику (објављеном 2001. године). У Институту је радила до 24. новембра 1977, када је пензионисана.

Децембра 2001. године Нада Ђорђевић напустила је земни живот, не без извесне резигнираности што се међу младим славистима не појављују и сорабисти, али истовремено са убеђењем да ће се то променити набоље. Верујемо да је била у праву. Иако у дубокој старости, имала је планове да још допринесе српској сорабистици.

Нада Ђорђевић није први српски сорабиста, али нико није оставио толики број критика, есеја и превода из те области, колико је то учинила Нада Ђорђевић. Поред тога, нико није тако широко као она пратио историју и културу Лужичких Срба. Треће, нико од српских и југословенских слависта није објављивао своје сорабистичке огледе, приказе и преводе у толиком броју часописа и зборника. Најзад, током последње три деценије, она је уз неколико лепих изузетака била готово једини српски сорабиста.

Према свом почетном научном опредељењу била је бохемиста. Поред бохемистике, повремено се бавила и сорабистичким темама, као и српском књижевношћу, обично у светлу њених веза са другим књижевностима, посебно чешком и словачком. Укупна библиографија научних и стручних радова Наде Ђорђевић обухвата око 120 јединица.

Др Нада Ђорђевић је дала значајан допринос изради великог чешко-српског речника: Чешко-српски речник. Т. 1, 2. Београд: САНУ –  Завод за уџбенике и наставна средства, 2000, 2001.

Постхумно је објављена једна посебна публикација др Наде Ђорђевић:

О Лужичким Србима и њиховој култури: изабрани радови / Нада Ђорђевић; приредио Предраг Пипер. Web site: http://www.rastko.org.rs. Постављено 28. јуна 2002.

Међу радовима др Наде Ђорђевић из бохемистике и славистике су и радови:

 • Јан Неруда код Срба и Хрвата // Зборник за историју књижевности Одељења за литературу и језик САНУ. – Књ. 111 (1962), стр. 35–51.
 • Божена Њемцова као преводилац српских народних приповедака // Народно стваралаштво. – Сб. 3−4 (1962), стр. 246–264.
 • Прве две Вукове збирке народних песама и рукописи Краљодворски и Зеленогорски, одломци тобожње старе чешке народне поезије // Зборник одељења за литрературу и језик САНУ. – 8 (1974), стр. 261–289.
 • Допринос Јозефа Добровског упознавању Европе с нашом културом и традицијом // Зборник за славистику. – 6 (1973), стр. 7–26.
 • Франтишек Ладислав Челаковски и наше народно стваралаштво // Зборник за славистику. – 6 (1974), стр. 97–127.

 

Већи део објављeних радова Наде Ђорђевић посвећен је сорабистичким темама. Многе од тих радова Нада Ђорђевић објавила је на страницама Зборника Матице српске за славистику.

            Библиографија:

 1. Нада Ђорђевић:Лужичко-српски „Летописˮ – Lětopis Instytuta za serbski ludospyt w Budyšinje Němskeje akademije wědomosćow w Berlinje. Rjad A – Rěč a literatura, č. 13–1,2, 1966. – Народно стваралаштво, Београд, св. 22–24, стр. 175–176.
 2. Нада Ђорђевић:Лужичка прозна књижевност ХХ века. – Стварање, Цетиње, 1969, 4, 442–445.
 3. Нада Ђорђевић:Други фестивал српске културе у Будишину. – Народно стваралаштво, Београд, 1968, св. 26–27, 182–184.
 4. Нада Ђорђевић: Из лужичкосрпске литературе. –Стварање, Цетиње, 1967, св. 11–12, стр. 1227–1228.
 5. Нада Ђорђевић: Марија Млинкова. –Књижевне новине, Београд, 1971, 1. јул, 2.
 6. Нада Ђорђевић: Смрт Јурија Млинка. –Књижевне новине, Београд, 1971, 1, новембар, стр. 11.
 7. Нада Ђорђевић: Смрт истакнутог лужичкосрпског слависте и књижевника др Јурија Млинка. –Зборник за славистику, Нови Сад, 1972, 3, 208–209.
 8. Нада Ђорђевић: Frido Mětšk, Kocorowe zawostajenstwo, Budyšin, 1971. –Zvuk, Beograd, 1972, str. 188.
 9. Нада Ђорђевић: Pawoł Jenka, Słončko hrěje, swět so směje, Zpěwnik za 1, 2, 3 a 4 lětnik, Budyšin, 1967. Pawoł Jenka, Słončko hrěje, swět so směje, Zpěvnik za 5 a 6 lětnik, Budyšin, 1969. –Zvuk, Beograd, 1972, str.188–189.
 10. Нада Ђорђевић: Pavle Juriљić-Šturm. –Lětopis, Budyšin, Rjad B, 1973, 20/2, s. 236–239.
 11. Нада Ђорђевић:Први преводи српских народних песама на лужичкосрпски језик. – Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1976 /=1977/, књ. 42, св. 1–4, стр. 193–200.
 12. Нада Ђорђевић: Из живота Лужичких Срба. –Мостови, Београд, 1974, V, св. 17–20, стр. 82–83. (О додељивању награде за књижевни и уметнички рад)
 13. Нада Ђорђевић:Из живота Лужичких Срба. – Мостови, Београд, 1974, V, св. 18. стр. 178. (Мина Виткојц)
 14. Нада Ђорђевић: Lětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje Němskeje akademije wědomosćow NDR, Rjad A, rěč a literatura, č.18/1–2, 1971. – Зборник за славистику,Нови Сад, 1976, св. 10, стр. 238–
 15. Нада Ђорђевић:Једна збирка бајки: Народне бајке Лужичких Срба. Изабрао и превео Никола Јеремић, Народна књига, Београд, 1974. – Мостови, Београд, 1975, VI , св. 4/24. стр. 341–343.
 16. Нада Ђорђевић: У спомен Мине Виткојц. –Књижевне новине, XXVIII, 11. март 1976, бр. 505, стр. 12.
 17. Нада Ђорђевић:Из културног живота Лужичких Срба (о Лужичким Србима у Уједињеним нацијама, Први лужичкосрпско-руски речник, Други том целокупних дела Хандрија Зејлера, Нове књиге Лужичких Срба – Јуро Суровин „Свима бих хтео да објаснимˮ, Смрт Мине Виткојц). – Овдје, Титоград, VII, 1976, мај, бр. 84, стр. 12.
 18. Нада Ђорђевић: Смотра лужичкосрпског стваралаштва. –Књижевне новине, Београд, XXVIII, 1976, март, бр. 510, стр. 11.
 19. Нада Ђорђевић: Lětopis, Rjad A, rěč a literatura, č. 19 (1–2), 1972.– Зборник за славистику, Нови Сад, 1976, св. 11, стр. 213–215.
 20. Нада Ђорђевић:Институт за народну културу Лужичких Срба. – Зборник за славистику, Нови Сад, 1978, св. 13, стр. 241–242.
 21. Нада Ђорђевић: Lětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje Akademije wědomosćow NDR, Rjad A, 1973-1974, sv. 20/1–2.– Зборник за славистику, Нови Сад, 1978, св. 14, стр. 202–204.
 22. Нада Ђорђевић: Нове књиге Лужичких Срба. –Књижевне новине, Београд, ХХХ, 16. јануар 1978, бр. 551, 1–5.
 23. Нада Ђорђевић:Непознате вриједности – Богат културни живот, о којем не знамо готово ништа; у далекој Лужици, на подручју ДР Њемачке. – Овдје, Титоград, 1978, Х, бр. 107, април, стр. 25.
 24. Нада Ђорђевић: Павол Недо, Фолклор и његово место у лужичкосрпској народној култури. –Народно стваралаштво, Београд, 1978, 17, св. 66–68, стр.25–36.
 25. Нада Ђорђевић: Geschichte der Sorben. Band 1-4 (1975–1979) Schriftenreiche der Institut fьr sorbische Volksforschung, Band 39–42, Bautzen. – Историјски записиЦетиње, Београд, 1979 /= 1981/, XXXII [LII], 4, S. 196-197.
 26. Нада Ђорђевић: In memoriam Рудолф Јенч (1903–1979).– Зборник за славистику, Нови Сад, 1980 /= 1981/, 18, стр. 229.
 27. Нада Ђорђевић:Фестивал културе: V фестивал лужичкосрпске културе у Будишину, манифестација културних снага и достигнућа Лужичких Срба. – Овдје, Титоград, 1980, XII, бр. 137, октобар, стр. 30.
 28. Нада Ђорђевић: Поезија Лужичких Срба. –Књижевне новине, Београд, XXXIII, 7. 1981, бр. 632, стр. 21.
 29. Нада Ђорђевић:Нове књиге Лужичких Срба. – Овдје, Титоград, 1983, XV, 175, децембар, стр. 23. стр.
 30. Нада Ђорђевић:Уџбеници лужичкосрпског језика. – Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1983 /= 1984/, 25, стр. 168–169.
 31. Нада Ђорђевић:Павол Недо (1908–1984). – Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1983–1984, књ. 49-50, св. 1-4, стр. 208–
 32. Нада Ђорђевић:Chrestomatija dolnoserbskego pismowstwa. – Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1985, 29, стр. 206–207.
 33. Нада Ђорђевић:Иржи Мудра, Ян Петр, Учебник верхнелужицкого языка: Домовина Будышин и Русский язык, Москва 1983. – Зборник Матице српске за славистику,Нови Сад1985, 29, стр. 207.
 34. Нада Ђорђевић: Žórło powěsćow wo Serbach. – Rоzhlad, 1985, 35, 10, s.303–304
 35. Нада Ђорђевић: Барт-Чишињски, Јакуб. – У:Мала енциклопедија Просвете. –  изд. – Београд: Просвета, 1986, том 1.
 36. Нада Ђорђевић: Виткојц, Мина. – У:Мала енциклопедија Просвете. –  изд. – Београд: Просвета, 1986, том 1.
 37. Нада Ђорђевић: Зејлер, Хандри. – У:Мала енциклопедија Просвете. –  изд. – Београд: Просвета, 1986, том 1.
 38. Нада Ђорђевић: Јордан, Јан Петер. – У:Мала енциклопедија Просвете. –  изд. – Београд: Просвета, 1986, том 1.
 39. Нада Ђорђевић: Кох, Јуриј. – У:Мала енциклопедија Просвете. –  изд. – Београд: Просвета, 1986, том 2.
 40. Нада Ђорђевић: Кравџа, Јуриј. – У:Мала енциклопедија Просвете. –  изд. – Београд: Просвета, 1986, том 2.
 41. Нада Ђорђевић: Лоренц, Кито. – У:Мала енциклопедија Просвете. –  изд. – Београд: Просвета, 1986, том 2.
 42. Нада Ђорђевић: Млинкова, Марија. – У:Мала енциклопедија Просвете. –  изд. – Београд: Просвета, 1986, том 2.
 43. Нада Ђорђевић: Мука, Арношт. – У:Мала енциклопедија Просвете. –  изд. – Београд: Просвета, 1986, том 2.
 44. Нада Ђорђевић: Смолер, Јан Арношт. – У:Мала енциклопедија Просвете. –  изд. – Београд: Просвета, 1986, том 3.
 45. Нада Ђорђевић:Путеви лужичкосрпске прозе. – Књижевност, Београд, 1986, 5, стр. 870–
 46. Нада Ђорђевић: Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Wydawaćelski kolektiw Jan Šolta (nawoda), Pětr Kunze, Franz Šěn, Domowina, 1981 (1984). –Зборник Матице српска за славистику, 1986, св. 31, стр. 200–
 47. Нада Ђорђевић: Јубилеј лужичкосрпског писца. Осамдесетогодишњица Јурија Брезана.– Борба, Београд, 27. јун 1996, бр. 179, /Прилог: /Свет књиге 2.
 48. Нада Ђорђевић:Лужички Срби и Југословени (Мићо Цвијетић, Лужички Срби и Југословени, узајамне литерарне везе у периодици за књижевност, науку и културу (1840–1918), Матица српска, Нови Сад, 1995. – Књижевна историја, XXVIII, бр. 99, 1996, стр. 231–232.
 49. Нада Ђорђевић: Јуриј Брезан, Свет без граница. –Књижевне новине, Београд, 15. мај 1998, бр. 908, стр. 8.
 50. Нада Ђорђевић:Генерацијска прожимања. Антологија лужичкосрпских приповедака „Fijalkojty čas“ (Ружичасто доба), Domowina, Budyљin, 1996. – Борба, Београд, 13. фебруара 1997, (Прилог:) Свет књиге 3.
 51. Нада Ђорђевић:Савремена лужичкосрпска књижевност. – Савременик плус, Београд, бр. 47, 48, 49, 1996–1997, стр. 59–61.
 52. Нада Ђорђевић: „Нека чује свет… да је жив и живеће српски народˮ (Јуриј Брезан, поводом осамдесетогодишњицe живота).Збиља, Београд, 1998, V, 15. јануар 1998, бр. 30–
 53. Нада Ђорђевић: Lětopis, Spisy Serbskeho Instituta, Budyšin-Bautzen, 1991, 1992. –Славистика, Београд, 1998, II, стр. 262–
 54. Нада Ђорђевић: Sorabistiske přednoški II, Mjezynarodny lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu 1994, Ludowe nakladnistwo Domowina, Budyšin. –Славистика, Београд, 1998, II, стр. 264–
 55. Нада Ђорђевић:Лужичкосрпска издања. Глас о себи и о свом стваралаштву. – Борба, Београд, 15. април 1998, стр. 8.
 56. Нада Ђорђевић:Лужички Срби, њихова историја и култура. У: Словенске културе и историја међусловенских веза. – Београд: Библиотека града Београда, Српско-руско друштво, 1996, стр. 117–127.
 57. Нада Ђорђевић:Přinoški k stawiznam serbskeho pismowstwa lět 1954–1990. Zběrnik, Spisy Serbskeho instituta 5, Ludowe nakladnistwo Domowina, Budyšin, 1994. – Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1997, св. 52, стр. 328–329
 58. Нада Ђорђевић: Dietrich Scholtze, Stawizny serbskeho pismowstwa 1918-1945, Domowina, Budyšin, 1998.– Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1999, св. 56–57, стр.176–
 59. Нада Ђорђевић: Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Serbšćina. Redaktor naukowy Helmut Faska. Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, Opole, 1998.– Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 1999, св. 56–57, стр. 177–178.
 60. Нада Ђорђевић:Sorapis, zešivk 1, 2000. – Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 2000, св. 58–59, стр. 267–268.
 61. Нада Ђорђевић: Ева Марија Чорнакец. –Књижевне новине, Београд, 15. 5. 2000, стр. 1011–1112.
 62. Нада Ђорђевић:Монографија о композитору. – Борба, Београд, 15. 2000. (О Бјарнату Кравцу)
 63. Нада Ђорђевић: Лужичкосрпска прозна књижевност ХХ века. –Књижевна реч, Београд, 2001, 515, стр. 65.

 

Извор библиографије: http://www.rastko.org.rs/rastko-lu/uvod/bibliografija.html

 

Извор биографије: Предраг Пипер, Прилози историје српске славистике, Београд, 2011: Чигоја штампа.

Приредила:

Смиља Горчић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

Википедија

Анали Филолошког факултета

Сајт Филолошког факултета