Недељко Богдановић рођен је у Бучуму, код Сврљига, 1938. године. Основну школу завршио у Бучуму, нижу гимназију у Сврљигу, средњу економску и Вишу педагошку у Нишу (1966), дипломирао на Филолошком факултету у Београду (1968). Магистрирао је (1976) и докторирао (1985) на Филолошком факултету у Београду из области дијалектологије.

Радио је у Сврљигу, Белом Потоку и Нишу. Радио је и у Издавачкој установи „Градинаˮ у Нишу.

Предавао је на Филозофском факултету у Приштини (1980–1988) предмет Дијалектологија; на Филозофском факултету у Нишу (1988-–2004) предмете Дијалектологија, Историја језика, Старословенски језик.

Био је главни и одговорни уредник научног часописа Facta universitatis, а сада је један од уредника  Етно-културолошког зборника  и члан уредништва Српског дијалектолошког зборника.

Члан је више одбора САНУ: Одбора за Речник српскохрватског књижевног и народног језика, Одбора за дијалектологију и ономастику и Међуакадемијског одбора за дијалектолошке атласе.

Написао је неколико књига прозе: Деца у рату, Бучумика у звону, Свирач на месечини, објавио је збирке песама: Дневни ред, Врла страна, Изнудице.

Био је коаутор многих дела и приредио бројна издања у часописима и зборницима.

Извори: https://sr.wikipedia.org/sr-el/Недељко_Богдановић