Рада Стијовић је рођена 1954. године у Београду. Основну школу, гимназију и Филозофски факултет (Група за српски језик и књижевност) завршила је у Новом Саду. Магистрирала је на Филолошком факултету у Београду (Група за српски језик), а докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду.

Од 1983. до 2008. радила је у Институту за српски језик САНУ (на Речнику српскохрватског књижевног и народног језика – као један од аутора и један од уредника). Од 2004. до 2008. године предавала је на Филозофском факултету у Приштини (са седиштем у Косовској Митровици) Историју српског језика, Дијалектологију и Акцентологију.

Од 2008. до 2012. године радила је на Мегатренд универзитету, где је као ванредни професор предавала Пословну кореспонденцију, Говорне комуникације, Писане комуникације и Научне комуникације. Године 2010. била је продекан за наставу на Факултету за уметност и дизајн Мегатренд универзитета.

Од 2012. у сталном је радном односу у Институту за српски језик Српске академије наука и уметности. Уредник је Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ и научни саветник.

Од 2014. главни је и одговорни уредник Језика данас Матице српске.

Сарадник је на пројектима: Савремени српски језик и српска лексикографија у Институту за српски језик САНУ; Дијалектолошка истраживања српског језичког простора у Институту за српски језик САНУ; Истраживања српског језичког простора на Косову и Метохији на Филозофском факултету у Косовској Митровици. Члан је Уређивачког одбора Речника САНУ, Комисије за лексикологију и лексикографију при Одбору за стандардизацију српског језика, затим члан и секретар Међуодељењског одбора за проучавање Косова и Метохије САНУ, члан Међуакадемијског одбора за дијалектолошке атласе, члан Програмског одбора „Дана српскога духовног преображења у Деспотовцуˮ, члан-сарадник Матице српске у Новом Саду, члан и секретар редакције Косовско-метохијског зборника САНУ, члан редакције публикације Дани српскога духовног преображења, Деспотовац. Била је сарадник (2006–2009) на међународном пројекту „Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen / Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen” Института за славистику Универзитета у Грацу. Стални је сарадник Политике у језичким рубрикама (Слово о језику и Језички путокази).

Два пута је добила награду Славистичког друштва Србије „Павле Ивићˮ за најбоље лингвистичко остварење: 2008. године као један од аутора Речника српскога језика и 2009. за књигу Говор Горњих Васојевића.

 

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B