Ранко Бугарски  рођен је у Сарајеву 1933. године. Редовни је професор Филолошког факултета у Београду. Као истраживач, аутор и предавач бави се структуром савременог енглеског језика, општом, теоријском и примењеном лингвистиком, контрастивном граматиком, социолингвистиком, теоријом превођења и историјом лингвистике.

Предавао је на више универзитета у Европи, САД и Аустралији, и учествовао с рефератима на многим међународним конгресима. Члан је и сарадник више домаћих и међународних научних и стручних установа. Члан је Европске академије наука и уметности (Салцбург) и експерт Савета Европе за регионалне и мањинске језике.

Из области лингвистике, граматике и теорије језика објавио је двадесетак књига, између осталих: Предлози over, under, above, below и beneath у савременом енглеском језикуЈезик и лингвистикаЈезик у друштвуУвод у општу лингвистикуЖаргонЈезик и култураЕвропа у језикуЈезик и идентитет. Објавио је и велики број студија и чланака. Радови су му објављени, приказани и цитирани у научним публикацијама у великом броју земаља и на више језика. Приредио је изборе радова Ноама Чомског, Е. Сапира и Б. Л. Ворфа, као и антологије расправа из социолингвистике и психолингвистике. Са Силијом Хоксворт уредио је зборнике Language planning in Yugoslavia (1992) и Language in the Former Yugoslav Lands (2004).

 

Извор: https://sh.wikipedia.org/wiki/Ranko_Bugarski