Мр Радмила , истраживач-сарадник, рођена је 20. септембра 1948. у Београду. Дипломирала је на Групи за руски језик и књижевност на Филолошком факултету у Београду. Магистрирала је 1976. године на истом факултету из области старословенистике. Од 1974. до 1994. радила је у Старословенском одсеку Института за српски језик, на пројекту Речника црквенословенског језика српске редакције. Од 1978. до 1979. била је лектор за српски језик на Универзитету у Санкт Петербургу. Бави се старословенистиком, историјом језика, лексикологијом, творбом речи.

Матичин апостол (XII век), Београд, 1979 (коаут.).

„Језичке разлике између Матичиног и Енинског апостола”, ЈФ, 1978, XXXIV, 149-168 (коаут.); О ревизији словенског апостолског текста извршеној под утицајем грчког оригинала средином XIV века, Polata Knigopisnaja, Nijmegen, 1985, 14-15; Прилог проучавању пролошког житија светог Саве у руској рукописној традицији, АП, 1988/89, 10-11, 115-123; „Глаголи који означавају кретање бродом у словенском преводу Новог Завета”, ЈФ, 1994, L, 167-178; „Прилог проучавању пролошког житија св. Саве”, у зб.: Проучавање средњевековних јужнословенских рукописа, САНУ, Београд, 1995, 167-175.

„Неки проблеми грецизације у црквенословенским апостолским текстовима у  XIV и XV веку (на примеру глаголских префикса)”, 14/1, 123-128; „О неким синтаксичким конструкцијама у Вуковом преводу апостола”, 17/2, 213-222; „Ратна терминологија у косовским списима о кнезу Лазару”, 19/1, 43-52.

Приредила:

Александра Гецић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

Википедија
Анали Филолошког факултета

Сајт Филолошког факултета