Слободан Павловић је дипломирао  на Филозофском факултету у Новом Саду, на Катедри за јужнословенске језике 1993. Магистрирао је  на истом факултету 1997, а докторирао 2005. године. Звање доцента за ужу научну област српски језик и лингвистика стекао је 2006. године, а звање ванредног професора 2011. За књигу Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писмености добио је 2007. године награду Павле Ивић.

Главне области његових  интересовања и истраживања су:

– Историја српског језика и србистике,

– Историјска синтакса српског језика,

Извор:
www.ff.uns.ac.rs › Fakultet › Odseci › Srpski jezik SLOBODAN PAVLOVIĆ

– Синтакса српских народних говора.

Приредила:
Нада Милићевић
Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор:
http://www.sanu.ac.rs/Projekti/Projekti.aspx

 

Поред тога што је аутор бројних радова и приказа који су публиковани у зборницима и часописима, објавио је и следеће књиге:

  1. Детерминативни падежи у говору северозападне Боке, Институт за српски језик САНУ, Београд, 2000, (1‑169.стр.).
  2. Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писмености, Матица српска, Нови Сад, 2006, (1‑502.стр.).
  3. Старосрпска зависна реченица од XII до XV века, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад – Сремски Карловци, 2009, (1‑407.стр.).
  4. Узроци и механизми синтаксичких промена у српском језику, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 2013, (1‑370.стр.).