Др Смиљка Васић, научни саветник, рођена је у Београду 20. 10. 1919. године. Смиљка Васић је била у првој послератној генерацији студената која је слушала предавања Александра Белића из опште лингвистике. Дипломирала је на Филозофском факултету у Београду 1941. године. Од 1945. године радила је као професор српског језика у средњој школи, а 1957. године прешла је у Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, у којем је таком каријере напредовала од стручног сарадника до научног саветника. Шездесетих  година Смиљка Васић је завршила и студије психологијe, а затим је докторирала јуна 1964. године на психологији код професора Борисава Стефановића, са тезом Развитак артикулације код деце на узрасту од три до пет година. Предавала је као хонорарни професор на Филозофском факултету, на Катедри за педагогију (методика наставе матерњег језика за предшколску децу). На Психолошком факултету у Нишу предавала је психолингвистику, као и на факултету драмских уметности. Била је ментор у изради преко 10 докторских дисертације и преко 25 магистарских радова на различитим факултетима и катедрама. Написала је преко педесет књига и монографија, објавила око 120 радова у часописима у земљи и иностранству. Одржала је велики број предавања из области дечјег говора, културе говора, психолингвистике и сродних области. Учествовала је са рефератима на двадесетак међународних конгреса из лингвистике, примењене лингвистике, али и из ваздухопловне медицине, јер се између осталог бавила и говором пилота у хипобаричним условима. Смиљка Васић је била је потпредседник Међународног друштва за примењену лингвистику, које је водила румунска професорка Татјана Слама Казаку. На питањима семантичког диференцијала сарађивала је са америчким професором Чарлсом Е. Озгудом. Своју последњу књигу Азбучно-фреквенцијски речник савременог српског језика објавила је крајем 2007. године. Смиљка Васић је преминула 11. јуна 2008. године.

Лична библиографија Смиљке Васић обухвата поред других и следеће јединице:

Govor i govorno ponašanje u ranom detinjstvu, Centar za zaštitu odojčadi I dece, Beograd,   1974, (104. str.).

Zadaci za utvrđivanje jezične razvijenosti predškolske djece u dječjem vrtiću, Zavod za unapređenje osnovnog obrazovanja, Zagreb, 1975, (117 str.).

Задаци за утврђивање језичке развијености предшколске деце у дечијем вртићу, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1975.

Razvojne govorne norme u naše dece, Institut za pedagoška istraživanja, Prosveta,  Beograd, 1976.  (188 str.).

Jezik učenika i jezik udžbenika // Jezik udžbenika / red. Emilija Aleksić… et al, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Београд, 1977, (str. 108–118.).

Говор вашег детета. – 2. изд,  Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,  1981, (122 стр.).

Definicije, definisanje i priroda rečenica i jezika: prilog psiholingvističkim istraživanjima,  Institut za pedagoška istraživanja, Prosveta, Beograd, 1988. (143 str.).

Kultura govorne komunikacije, Institut za pedagoška istraživanja, Prosv Beograd, eta, 1990. (123 str.).

Veština govorenja : vežbe i testovi za decu i odrasle, Pedagoška akademija za obrazovanje učitelja, Beograd, 1991. (206 str.).

Kultura govora i ličnost // RTV teorija i praksa. – ISSN 0351–6008. – Br. 65 (1991), str. (165–172).

Osnovni elementi psiholingvističke analize udžbeničkog teksta : jezik udžbenika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1977.

Dvojezičnost migrantske dece : mogućnost održavanja maternjeg jezika u uslovima L2 (u francuskoj sredini), Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, [s.a.],  Beograd.

Kultura govora na televiziji // RTV teorija i praksa. – ISSN 0351–6008. – Br. 64 (1991),(str. 53–65.).

Психолингвистика, Институт за педагошка истраживања, Београд, 1994, (293стр.).

Буквар, Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд, 1987. (159стр.) [Са Божидаром Тимотијевићем и Вуком Милатовићем].

Veština govorenja :  vežbe i testovi za decu i odrasle, BIGZ, Beograd, 1980. (206 str.).

Govor u razredu, Institut za pedagoška istraživanja, Prosveta, Beograd, 1977. (127 str.).

Мој први речник, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1982. (187 стр.).

Полазне основе новије српске прозе. Књ. 1, Речник четири јеванђелиста, Институт за педагошка истраживања, Београд, 1996, (253 стр.).

Српски језик : вежбе и контролни задаци за I разред основне школе, Пергамент, 1997, Београд, (67 стр.).

Српски језик : вежбе и контролни задаци за II разред основне школе, Пергамент, Београд, 1997. (67 стр.).

Српски језик : вежбе и контролни задаци за III разред основне школе, Пергамент, Београд, 1997. (67 стр.).

Српски језик : вежбе и контролни задаци за IV разред основне школе, Пергамент, Београд, 1997. (67 стр.).

Полазне основе новије српске прозе, Књ. 2, Хазарски речник Милорада Павића : фреквенцијски речник,  Завод за уџбенике и наставна средства : Институт за педагошка истраживања, Београд, 1998, (840 стр.).

Деца воле да говоре : 1. шестанка, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.

Деца воле да говоре : 2. шестанка, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.

Деца воле да говоре : 3. шестанка,  Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.

Деца воле да говоре : 4. шестанка, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.

Деца воле да говоре : 5. шестанка, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.

Деца воле да говоре : 6. шестанка, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.

Полазне основе новије српске прозе, Књ. 3, Бездно Светлане Велмар–Јанковић : фреквенцијски речник. – Београд : Институт за педагошка истраживања, 2000.

Razvojne govorne norme u naše dece, Beograd, Poslovni biro, 2000. (188 str.) Govor u razredu, Poslovni biro, Beograd, 2000. (122 str.).

Veština govorenja : vežbe i testovi za decu i odrasle, Poslovni biro, Beograd, 2000. (150 str.).

Полазне основе новије српске прозе. Књ. 4, „Мамац“ Давида Албахарија : фреквенцијски речник, Институт за педагошка истраживања, Београд, 2001.

Полазне основе новије српске прозе. Књ. 5, „Ослободиоци и издајници“ Милована Данојлића : фреквенцијски речник, Институт за педагошка истраживања, Београд,  2001.

Фреквенцијски речник савременог српског језика : полазне основе новије српске прозе,  Институт за педагошка истраживања, Београд, 2004. (674 стр.) [Са Драгољубом Васићем].

Фреквенцијски речник савременог српског језика : полазне основе новије српске прозе,  Институт за педагошка истраживања, Београд, 2004, (674 стр.).

Азбучно фреквенцијски речник савременог српског језика : полазне основе новије српске прозе, Институт за педагошка истраживања, Београд, 2007. – XXII, (596 стр.) [Са Драгољубом Васићем].

Др Смиљка Васић бавила се проучавањем дечјег говора, акустичком анализом гласова, развојем говора код деце, психолингвистиком, фреквенцијским речницима и сродним темама. Била је међу првим представницима психолингвистике у Србији и оставила је богато истраживачко дело које може бити одлична основа за будућа истраживања.

Приредила:
Јелисавета Никитовић
Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

Србистички прилози: зборник у част професора Славка Вукомановића, Бг 2005.