Мр Снежана Петровић, истраживач-сарадник, рођена је 22. септембра 1965. у Београду. Дипломирала је 1988. на Групи за оријенталну филологију Филолошког факултета у Београду, на коме је и магистрирала 1993. године. Од 1991. запослена је у Етимолошком одсеку Института за српски језик САНУ. Бави се турцизмима у српском и суседним језицима, затим српском, балканском и словенском етимологијом, језичким контактима и језичким позајмљивањем.

Огледна свеска, Етимолошки одсек Института за српски језик САНУ, Београд, 1998, (коаут.).

„Об едном псевдотурцизме: сербохорв. Силити баловать, Балканско езикознание София, 1993, XXXVI/2, 159-163; „Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику”, ЗбМСФЛ, 1993, XXVI/2, 71-127; „Значај дијалекатског материјала за проучавање турцизама у српском језику”, Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Ниш, 1994; 427-431; „Сх. Аљкав „неуредан“”, ЗбМСФЛ, 1994, XXVII/1-2, 461-468; „Неки турцизми у српскохрватској кулинарској терминологији”, ЈФ, 1995, LI, 223-232; „Турцизми у етимолошком речнику српскохрватског језика”, ЗбМАФЛ, 1997, XL/1, 117-124; „Сх. бага „обољење зглобова код коња и људи“”, ЈФ, 1998, LIV, 175-185; „Ни абера нема”, НЈ, 1999 (2000), XXXIII/1-2, 90-98.

„Парне речи и понављања турског порекла у српскохрватском језику кроз разне језичке нивое”, 21/2, 102-109; „Парне речи у лексичко-семантичком систему српског језика”, 22/2, 113-118.

Приредила:

Александра Гецић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

Википедија
Анали Филолошког факултета

Сајт Филолошког факултета