Др Стана Ристић, научни саветник и редактор, рођена је 1. јануара 1950. у селу Заовине код Бајине Баште. Филолошки факултет завршила је у Београду 1978, ту је и магистрирала 1980. и докторирала 1989. Бави се лингвистиком: лексичком семантиком, лексичком нормом, граматиком и функционалном стилистиком.[1]

Ради у Институту за српски језик САНУ oд 1978. године на пројекту који се данас зове Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ и на другим пројектима Института. До сада је урадила преко 3500 страна лексикографског текста. Бави се научним радом из следећих области: лексикологије, лексикографије, семантике, граматике, творбе речи, а проблеме из савременог српског језика сагледава са филолошког, лингвистичког, социолингвистичког, функционално-стилског, нормативног, прагматичког и когнитивног аспекта. До сада је објавила преко 70 радова и 4 монографије: Начински прилози у савременом српскохрватском књижевном језику (лексичко-граматички приступ), Реч. Смисао. Сазнање (студија из лексичке семантике), у коауторству с М. Радић-Дугоњић, Експресивна лексика у српском језику (теоријске основе и нормативно-културолошки аспекти) и Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма.

Учествовала је на бројним међународним научним конференцијама у земљи и у иностранству. Радила је и ради у редакцијама институтских часописа: Јужнословенски филолог, Наш језик и Лингвистичке актуелности. Организовала је и водила рад Лингвистичке трибине Института од 1999. до 2004. године. По позиву Филозофског факултета у Новом Саду, Филолошког факултета у Београду, те Истраживачке станице Петница код Ваљева, држала је више предавања, а појављивала се и на различитим трибинама у Београду. Била је члан комисије за одбрану једне докторске и више магистарских дисертација на Филолошком факултету у Београду. Иницирала је, а као главни координатор засновала је и водила рад на пројекту који се под насловом Истраживање словенских говора на Косову и Метохији одвијао у Институту, у периоду од 2002. до 2003. године, и који је финансирао УНЕСКО. Добитник је награде истраживачима за постигнуте резултате у области Српски језик и књижевност у периоду 2002–2003. године, Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије.[2]

Од јануара 2007. године на месту је руководиоца већ поменутог пројекта Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ. Поред овог пројекта, који има дугу историју и у коме је Стана Ристић само једна карика у ланцу (није га иницирала), Ристићева је још и иницијатор пројекта Истраживања словенских говора на Косову и Метохији (већ поменутог), као и пројекта Језик и идентитет у Републици Србији. Овим потоњим, који је реализован у Институту за српски језик САНУ 2008. године и који је такође финансирао УНЕСКО, јесте и руководила.

Стана је члан следећих комисија и научних тела: Међународне комисије за лексикографију и лексикологију при Славистичком друштву Србије, Лексиколошке комисије Одбора за стандардизацију српског језика (председник), Синтаксичке комисије Одбора за стандардизацију српског језика, Научног већа Института, Матице српске, као и неколико комисија за избор у научна и истраживачка звања.

Ристићева се бави и менторским радом са приправницима, сарадницима Института и са студентима, постдипломцима и магистрантима Филолошког факултета из Београда и Косовске Митровице, као и са магистрантима из иностранства (Минск, Москва, Пловдив, Одеса). Организовала је и пратила дигитализације звучног архива снимљених говора са Косова и Метохије од преко 500 сати материјала, коју је финансирао Координациони центар за Косово и Метохију. Организовала је и учествује у раду групе сарадника за припрему потпројекта Дигитализације језичких ресурса Речника САНУ и модернизације рада на Речнику.[3]

 

За даље читање: Добри библиографски подаци могу се наћи у следећим изворима: Биобиблиографски речник МСЦ 1971–2000, Научни састанак слависта у Вукове дане 1–30, Учесници, Израда речника: Злата Бојовић, Драгана Мршевић-Радовић, Снежана Самарџија, Београд, 2005; http://isj-sanu.rs/Recnik/stana ristic.pdf

 

Приредио:

Данијел Ристић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор:

http://isj-sanu.rs/Recnik/stana ristic.pdf

 

 

 

[1]по: Биобиблиографски речник МСЦ 1971–2000, Научни састанак слависта у Вукове дане 1–30, Учесници, Израда речника: Злата Бојовић, Драгана Мршевић-Радовић, Снежана Самарџија, Београд, 2005

[2]по: http://isj-sanu.rs/index.php?route=product/category&path=99

[3]по: http://isj-sanu.rs/Recnik/stana ristic.pdf