Професор, рођена је 20.1.1924. Дипломирала је 1948. на Катедри за словенску филологију Московског универзитета. Студирала је на постдипломским студијама од 1948. до 1951. Од 1951. изводила је наставу српског језика на Катедри за словенску филологију Московског универзитета. Бави се српским и хрватским језиком, теоријом превођења и уметничким превођењем.

Сербохорватский язык, Москва, 1986; Изучавање језика југословенских народа на совјетским универзитетима и превођења дела југословенских писаца на руски језик, 6/3, 149-155 ; Проблем „буквализама“ у пракси и критици међусловенских превода уметничке књижевности, 10/2, 157-167; Жанр и карактер преводилачке инетрпретације, 12/3, 5-12

Приредила:
Ивана Јовановић
Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор:

Сајт Филолошког факултета Универзитета у Београду

Анали Филолошког факултета